Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorŠmatauskaitė, Asta-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:51:10Z-
dc.date.available2020-12-22T23:51:10Z-
dc.date.issued2012-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123386-
dc.description.abstractEmigravusiai šeimai tenka išgyventi adaptacijos svečioje šalyje scenarijų. Kultūros skirtumai tarp kilmės šalies ir naujos visuomenės tampa išbandymu tiek tėvams, tiek vaikams. Emigravusioje šeimoje motina atlieka vieną svarbiausių vaidmenų. Ji tampa pagrindine grandimi tarp emigracijos iššūkių ir vaiko gerovės. Motina ir vaikas būdami tarpusavyje labai susiję veikia vienas kitą adaptacijos procese. Didžioji Britanija – šalis, į kurią praeitais metais emigravo pusė Lietuvos emigrantų skaičiaus. Tyrimo autorė, kuri pati yra emigrantė ir gyvena Didžiojoje Britanijoje, turi galimybę iš arčiau pažinti tikruosius emigrantų gyvenimus ir šioje šalyje atlikti tyrimą su Lietuvos emigrantėmis. Šio darbo tyrimo tikslas - atskleisti motinų, emigravusių su vaikais į Didžiąją Britaniją, gyvenimo emigracijoje patirtis. Tyrimo klausimai: 1. Kaip tyrimo dalyvės įvardina savo pasiruošimo emigracijai patirtis? 2. Kaip tyrimo dalyvės įvardina savo motinystės patirtį emigracijoje įtakojančius veiksnius? 3. Kaip tyrimo dalyvės kalba apie savo vaikų patyrimus emigracijoje? Tyrimo tikslui įgyvendinti pasirinktas kokybinio tyrimo tipas, grindžiamosios teorijos strategija. Tyrimo duomenų rinkimo metodas - pusiau struktūruotas interviu. Tyrimas atliktas su penkiomis emigrantėmis motinomis, emigravusiomis su vaikais į Didžiąją Britaniją. Atlikus tyrimą gauti duomenys parodė, jog pagrindinė tyrimo dalyvių emigracijos priežastis buvo ekonominė. Tyrimo dalyvėms adaptacija naujoje šalyje sukėlė socialinius ir psichologinius sunkumus. Visos tyrimo dalyvės emigruodamos paliko vaiką artimųjų priežiūrai ir tik vėliau jį atsivežė į Didžiąją Britaniją. Laikotarpis, kai motinos gyveno be vaiko, joms buvo sunkus emociškai. Kai motinos atsivežė savo vaikus į Didžiąją Britaniją, jos patyrė dar vieną išbandymą. Emigrančių vaikai susidūrė su mokymosi sunkumais, kuriuos sukėlė anglų kalbos nemokėjimas, kai kurie vaikai mokykloje patyrė diskriminaciją. Motinos dėl vaiko sunkumų neretai išgyveno kaltės jausmą, jos jautėsi sutrikusios, nežinojo, kur kreiptis pagalbos ir kaip padėti vaikui. Tolesni tyrimo duomenys rodo, jog adaptacijos sunkumai sustiprino ryšius tarp vaiko ir motinos. Tyrimo dalyvės, kurios pačios ir jų vaikai sėkmingai adaptavosi Didžiojoje Britanijoje, grįžti į Lietuvą neplanuoja. Tuo tarpu tos, kurios emigravusios vos prieš metus laiko, dar išgyvena adaptacijos laikotarpį ir yra nežinomybėje dėl ateities.lt
dc.description.abstractEmigrating families must survive an adaptation to living in a foreign country scenario. Cultural differences between the country of origin and the new society is a test for both parents and children. A mother plays the key role in the life of a family who have once emigrated. She becomes the key link between the challenges of emigration and child welfare.for the link between emigration and child welfare. A mother and her child are highly interrelated and influence each other in the process of adaptation. Half of Lithuanian emigrants who emigrated last year were going to Great Britain. The author of the research is an emigrant and is living in Great Britain at the moment as well. It gives her an opportunity to know the real life of emigrants in general, and make a research with emigrants from Lithuania The purpose of this work is to reveal life experiences of mothers as emigrants who have emigrated to Great Britain together with their children. The research questions: 1) How do the participants of the research indicate their experiences of preparation for emigration? 2) How do the participants of the research indicate the factors influencing their maternity experiences in emigration? 3) How do the participants of the research describe their children‘s experiences in emigration? To achieve the purpose of the research, the qualititative type of a research was chosen, as well as the strategy of the ground theory. The semi-structured interview was a method of the survey data collection. The research was based on the five mothers who have emigrated with children to Great Britain. As a result, the research shows that economic reason was the biggest issue for emigration. Adaptation to a new country brought a social and psychological difficulties for the participants of the research. All mothers have left children in family care and only later brought them to Great Britain. The period was emotionally difficult when mothers and childern have been living apart. As soon as mothers brought children to Great Britain, they went through another challenge. Children of emigrants have learnt difficulties caused by the English language skills, some of them have experienced discrimination at school. Mothers with children having some difficulties have been often experienced a sense of guilty, they felt disturbed, they did not know where to get help and how to help their children. Further results of the research show that the difficulties of adaptation made the relationship strengthen between mothers and children. The participants of the research and their children successfully adapted to living in Great Britain not planning to come back to Lithuania. While emigrants who have emigrated last year are still going through an adoption period and are in uncertainty about the future.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent75 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectmotinoslt
dc.subjectemigracijalt
dc.subjectDidžioji Britanijalt
dc.subjectmothersen
dc.subjectemigrationen
dc.subjectGreat Britainen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleMotinų, emigravusių su vaikais į Didžiąją Britaniją, gyvenimo emigracijoje patirtyslt
dc.title.alternativeLife experiences of mothers as emigrants who have emigrated to Great Britain together with their childrenen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.