Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123356
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kazlauskaitė, Asta
Title: Tėvystės įgūdžių mokymo poreikis tėvams auginantiems jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus
Other Title: Need of Education of Parenting Skills for Parents with Young Children
Extent: 58 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: tėvystės įgūdžiai;lavinimas;tėvystės įgūdžių lavinimas;parenting skills;education;need of education
Abstract: Darbo tikslas – nustatyti tėvystės įgūdžių mokymo poreikį tėvams auginantiems jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama tėvystės samprata, auklėjimo rūšys, stiliai, įgūdžiai, jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichologiniai ypatumai bei tėvystės įgūdžių tyrimai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, atlikto vienoje Kauno miesto mokykloje, taikant interviu (pedagogams) ir apklausos (tėvams) metodus. Nustatyta, kad dauguma tėvų jaučia teigiamus jausmus savo vaiko atžvilgiu, tačiau toliau vertinsime kiekvieno tėvo gautų rezultatų svarbą bei problemų sunkumą. Apskaičiavus bendrus tėvų vertinimus nustatyta, kad tėvystės įgūdžių poreikis iškyla 4 procentams, nes jie susiduria su tarpusavio santykių tarp jų ir vaiko problemomis. 12 proc. tėvų yra ties riba, nes šiuo metu labai mažas skirtumas tarp tarpusavio santykių problemų buvimo ir nebuvimo. Remiantis tyrimo metodika nustatyta, kad skirtumas tarp grupių statistiškai reikšmingas (p<0,001), tad galima teigti, kad tėvams neiškyla tėvystės įgūdžių mokymo poreikis. Tačiau remiantis pedagogų apklausos rezultatais galima būtų teigti, kad tėvystės įgūdžių mokymas reikalingas. Vadinasi, hipotezę galima patvirtinti tik iš dalies. Tokius rezultatus gali įtakoti tai, kad tėvams susiformavęs teigiamas požiūris į savo auklėjimo pobūdį ir jie negalvoja, kad jų elgesys ir auklėjimas yra neteisingas. Tad siekiant tikslesnių rezultatų reikalinga atlikti papildomus tyrimus apklausiant ir vaikus. Gali būti, kad rezultatai pasikeistų.
The aim of diploma – to determine the need of teaching parenting skills for parents with young children. In the theoretical part of the current MA thesis the concept of parenting is analyzed as well as the types, styles, skills of children education and the psychological peculiarities of young children. Also presented are the researches on parenting skills. In the analytical part of the thesis presented and analyzed are the results of a research that has been carried out in one of the schools of the city of Kaunas by applying the methods of interviewing (for teachers) and survey (for parents). It has been determined that the majority of parents feel positively about their children, however, further research analysis shows different results and the difficulty of problems. It has been determined that the need of parenting skills arises for four per cent of parents as they face problems in relationships with their children. The research data shows that the difference between groups is statistically significant (p<0,001), therefore it is possible to state that parents do not need to learn parenting skills. However, reviewing the results of teacher survey it is possible to state that teaching parenting skills is necessary. Thus, the hypothesis can be confirmed only partially. Such results are influenced by parents’ having positive attitudes toward their education style and they do not think that their behaviour and educating children can be wrong. Thus, for more precise results, new research is necessary to be carried out including the survey for children. It is possible that the results would be different.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123356
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.