Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123338
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Marcinkevičius, Arvydas
Title: Profesinė reabilitacija kaip žmonių su fizine negalia socialinės atskirties įveikimo priemonė
Other Title: Professional rehabilitation as a mean to overcome social exlusion of people with physical disability
Extent: 101 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: profesinė reabilitacija;socialinė atskirtis;žmonės su fizine negalia;professional rehabilitation;social exlusion;people with physical disability
Abstract: Darbe siekiama atskleisti fiziškai neįgalių žmonių integracijos į darbo rinką ypatumus ir juos įtakojančius veiksnius. Konfliktas, kurį sukelia neįgalaus žmogaus buvimas visuomenėje, dėl daugybės psichologinių ir socialinių kliūčių šiandien išlieka itin aktualus. Kliūtys, su kuriomis neįgalūs žmonės susiduria visuomeniniame gyvenime, yra įvairios ne tik dėl jų negalios, bet ir dėl jų amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos bei kitų faktorių. Neadekvatų požiūrį į negalę rodo moksliniai tyrimai, nepakankamai dėmesio skiriama žmonių su negalia užimtumui, profesinei reabilitacijai. Tyrimo objektas - žmonių su fizine negalia profesinė reabilitacija. Tyrimo tikslas: atskleisti žmonių su fizine negalia požiūrį į dalyvavimą profesinės reabilitacijos procese,išryškinant pastarojo ypatumus ir jį įtakojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti neįgaliųjų dalyvavimo profesinės reabilitacijos procese prielaidas, galimybes ir sėkmės priežastis, išryškinant profesinio dalyvavimo, aktyvumo svarbą. 2.Išanalizuoti teisinius aktus,reglamentuojančius žmonių su negalia reabilitacija ir integraciją į darbo rinką. 3. Atskleisti žmonių su fizine negalia požiūrį į profesinę reabilitaciją,kaip procesą, padedantį įveikti socialinę atskirtį.
The work aims to reveal peculiarities and influencing factors of people with physical disability integration to labour market. Presence of person with disability in society due to variety psychological and social obstacles usually creates a conflict, which becomes actual problem. The obstacles which people with disability encounter in public life are various not only due to their disability but also due their age, gender, and residence and other factors. Scientific research also shows inadequate attitude towards disability. The object of the research is professional rehabilitation of people with physical disability. The aim of the investigation is to reveal the attitude of people with physical disability to participation in the process of professional rehabilitation, emphasizing its particularities and influencing factors. The objectives of research: 1. Discuss assumptions, possibilities and reasons of success of participation of people with disability in the process of professional rehabilitation, emphasizing importance of professional participation and activity. 2. Analyse legal regulations for rehabilitation and integration to labour market for people with disability. 3. Reveal attitude of people with disability to professional rehabilitation as a process which helps to fight social exclusion.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123338
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.