Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123309
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakštaitė, Renata
Title: Pameistrystės diegimo koleginėse studijose prielaidos
Other Title: Apprenticeship implementation assumptions in college studies
Extent: 98 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: pameistrystė;kolegija;praktika;apprenticeship;college;practice
Abstract: Pameistrystė yra visiškai nauja, iš esmės dar neįdiegta mokymo forma Lietuvos profesinio rengimo sistemoje, taip pat ir koleginėse studijose. Pameistrystės diegimo sėkmė labai priklauso nuo to, kiek yra įvertintas ir apsvarstytas šios mokymo formos diegimas. Kol kas ši problema nėra plačiai svarstoma ir analizuojama. Kolegija yra aukštoji mokykla, kurios studijų programos yra paremtos aukštojo mokslo žiniomis, tačiau labiau orientuotos į praktinį mokymą. Dėl praktinės kolegijų orientacijos pameistrystės diegimas ir vystymas yra tikslingas ir taikytinas būdas praktinio mokymo sistemos tobulinimui.
Apprenticeship is a completely new, not essentially implemented form of education within Lithuanian vocational education system, as well as college studies. Success of apprenticeship implementation depends on how thoroughly this form of education was assessed and considered. So far, this problem is not widely discussed and analysed. College is a higher education institution, where study programs are based on the knowledge of higher education, but more focused on practical education. Therefore, because of practical college education, implementation and development is a purposeful and applicable way to improve practical education system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123309
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.