Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123296
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bataitytė, Sandra
Title: Pagyvenusių ir senų žmonių politikos Lietuvoje analizė
Other Title: Analysis of politics of elderly and old people in Lithuania
Extent: 48 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: seni žmonės;politika;Lietuva;old people;politics;Lithuania
Abstract: Per pastaruosius du šimtmečius vyko laipsniška demografinės struktūros pertvarka visame pasaulyje, populiacija senėjo, dėl nuolatinio gimstamumo mažėjimo, kartu su didėjančio ilgaamžiškumo klausimais. Tai turi įtakos visiems žmogaus gyvenimo aspektams - nuo šeimos sudėties, gyvenimo sąlygų ir socialinės apsaugos iki ekonominės veiklos bei socialinės politikos. Socialinė politika pati savaime lemia gyvenimo pokyčius ir sąlygas asmenims ir gyventojų grupėms, taip pat ir senyvo amžiaus žmonėms. Šio darbo tikslas - identifikuoti Lietuvos senų žmonių politikos koncepciją, aktualizuojant senų žmonių dalyvavimą politikos kūrime ir įgyvendinime. Tyrimo problema nusakoma šiais klausimais 1. Kokia senų žmonių politika formuojama politikos viešajame diskurse; 2. Kaip politinės ideologijos formuoja senų žmonių politiką, vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo aspektu. Tyrimo objektas – senų žmonių politika. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas, duomenys rinkti pusiau struktūruotu interviu būdu. Interviu išrašai buvo analizuojami taikant temų analizę.
Over the past two centuries a gradual transformation has taken place across the world, the population has been ageing due to the on-going decline in fertility coupled with increasing longevity. This global phenomenon will continue to dominate. Social policy is it self a powerful determinant of the life chances and conditions of individuals and population groups such at the elderly. The aim of this research is to identify the conception of politics of elderly people of Lithuania, while actualizing the participation of old people in politics’ formation and implementation. The problem of research is described by the following questions. 1. What politics of elderly people is formed in public political discourse? 2. How political ideologies do form the politics of elderly people in respect to participation of senior people? The subject of research is politics of elderly people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123296
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.