Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123270
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kancerevičiūtė, Inga
Supervisor: Legenzova, Renata
Title: Baltijos šalių įmonių finansinės informacijos tyrimas formos charakteristikos aspektu
Other Title: The analysis of financial information form characteristic in the Baltic States
Extent: 90 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: įmonių atskleista finansinė informacija;finansinės informacijos formos charakteristika;formos charakteristikos elementai;grafikai;tinkami grafikų sudarymo principai.;company's disclosed financial information;financial information form characteristic;form characteristic elements;graphs;principles of graph construction and design.
Abstract: Įmonės atskleidžiamos finansinės informacijos formos charakteristika apibrėžiama kaip būdai, kuriais galima atskleisti informaciją. Literatūros šaltinių analizė parodė, kad šios charakteristikos tyrimams Baltijos šalyse yra skirtas mažas dėmesys, nors nagrinėti autoriai akcentuoja, jog formos charakteristika yra svarbi išorės vartotojams. Šio darbo tikslas – įvertinti Baltijos šalių įmonių atskleidžiamoje finansinėje informacijoje naudojamus formos charakteristikos elementus. Darbe yra analizuojami finansinės informacijos, jos svarbos finansų rinkoms, finansinės informacijos charakteristikų ir formos charakteristikos elementų teoriniai aspektai. Siekiant įvertinti Baltijos šalių įmonių atskleidžiamos informacijos formos charakteristikos elementus, parengta tyrimo metodologija ir atliktas tyrimas. Tyrimui naudojami sisteminės, palyginamosios, atvejo analizės, analitinio aprašomojo, porinės regresijos, GDI, RGD ir SDI metodai. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad finansinės informacijos formos charakteristikos elementų naudojimas tarp Baltijos šalių įmonių skiriasi, be to, nenustatyta šių elementų tiesioginė priklausomybė nuo įmonių veiklos rezultatų. Analizė parodė, kad Baltijos šalių įmonės grafikus sudaro netinkamai, o stulpelinių vertikalių grafikų iškraipymo mastas yra reikšmingas. Vertinant gautus rezultatus, būtų galima akcentuoti šios srities reglamentavimo tikslingumą, siekiant užtikrinti formos charakteristikos elementais atskleistos informacijos patikimumą.
The form characteristic of the company’s disclosed information is defined as the means to disclose information. Literature analysis revealed that the form characteristic’s analysis have received little attention in the Baltic States, although the majority of analyzed authors had emphasized the importance of the form characteristic to external users. The purpose of the diploma paper is to evaluate usage of the form characteristic elements in the financial information disclosed by Baltic States’ corporations. Theoretical aspects of the financial information, its importance to financial markets, its characteristics and form characteristic elements are analyzed in the paper. To evaluate disclosed financial information’s form characteristic elements of the Baltic States’ corporations, the research methodology has been developed and the research has been conducted. To gather information and make conclusions the systematic, comparative, case study, analytical descriptive, linear regression, GDI, RGD and SDI methods have been employed. The analysis revealed that Baltic States’ companies have different practices in usage of form characteristic’s elements; the usage of the elements do not depend on corporations operating results; the used graphs are not designed according to the principles of graph construction and design; the distortion of column graphs is significant. The importance to develop the regulation of the form characteristic is emphasized in order to ensure the reliability of disclosed information in such way.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123270
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.