Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123148
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartišius, Vaclovas-
dc.contributor.authorMilkevičiūtė, Sonata-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:35:35Z-
dc.date.available2020-12-22T23:35:35Z-
dc.date.issued2010-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123148-
dc.description.abstractDarbe nagrinėjama, koks sprendimo priėmimo stilius – analitinis ar intuityvus yra būdingas vadovams ir kuris – mokytojams. Taip pat analizuojamas šališkumo dėl žinojimo poveikis vadovų ir mokytojų priimamiems sprendimams. Darbo tikslas yra nustatyti šališkumo dėl žinojimo sąsajas su sprendimo priėmimo analitiniu bei intuityviu stiliumi, lyginant vadovus ir mokytojus. Tyrime naudoti du metodai: sprendimo priėmimo stilių klausimynas, sudarytas autorės ir V. Martišiaus, remiantis T. Nygren, R. White, 2002 sudarytu klausimynu (Decision-making inventory) ir dvi situacijos, sukurtos autorės ir V. Martišiaus 2009 m. Tyrime dalyvavo 276 mokykloje dirbantys darbuotojai: mokytojai, direktoriaus pavaduotojai bei direktoriai. Tyrimo rezultatai parodė, kad vadovui daugiau būdingas analitinis sprendimo priėmimo stilius negu mokytojui. Taip pat nustatytas šališkumo dėl žinojimo poveikis vadovų bei mokytojų sprendimų priėmimui: vadovai, kurie žinojo teigiamas problemos sprendimo pasekmes, problemos išsprendimo galimybę vertino palankiau; o žinodami neigiamas pasekmes, tiek vadovai, tiek mokytojai, problemos išsprendimo galimybę vertino mažiau palankią; žinodami teigiamą sprendimo pasekmę, vadovai ir mokytojai panašiai vertino, kad problemos išsprendimas yra akivaizdus, o žinodami neigiamą sprendimo pasekmę, mokytojai labiau linkę manyti, jog problemos išsprendimas yra neakivaizdus, negu vadovai. Tyrimo rezultatai nenustatė šališkumo dėl žinojimo poveikio vadovų ar mokytojų pasitikėjimo savo sprendimu tvirtumui. Tačiau nustatyta, jog vadovai labiau pasitiki savo sprendimu nei mokytojai.lt
dc.description.abstractThe paper examines what decision making style - analytic or intuitive is characterized for leaders and teachers. It also analyzes the impact of hindsight bias on leaders’ and teachers' decisions. The aim of this study is to assess the link between hindsight bias and analytical and intuitive decision making styles comparing managers and teachers. It was used two methods in the survey: 1) decision making style questionnaire compiled by the author and V. Martišius based on Decision making inventory made by T. Nygren, R. White in 2002. 2) two situations created by the author and V. Martišius in 2009. The research included 276 school staff: teachers, deputy directors and headmasters. The result of survey showed that analytical decision making style is more characteristic to leaders than to teachers. Also it was found the impact of the hindsight bias on teachers and leaders decision making: a) leaders who knew the positive consequences, appreciated a problem solution, while both leaders and teachers knew the negative consequences, choose less favorable solution for a problem; b) leaders and teachers noted that the problem solution is obvious, when they knew the positive impact of decision; and when the impact of decision is negative, then leaders believe that solution is less obvious than teachers do. The survey result didn’t not show hindsight bias impact for leaders and teachers confidence of decision making. However, there was found that leaders trust more in their own decisions than teachers do.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent61 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectanalitinis sprendimo priėmimo stiliuslt
dc.subjectintuityvus sprendimo priėmimo stiliuslt
dc.subjectšališkumas dėl žinojimolt
dc.subjectvadovaslt
dc.subjectmokytojaslt
dc.subjectanalitical decision makingen
dc.subjectintuitive decision makingen
dc.subjecthindsight biasen
dc.subjectleaderen
dc.subjectteacheren
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleVadovų ir mokytojų sprendimo priėmimo stilių sąsajos su šališkumu dėl žinojimolt
dc.title.alternativeThe link between leaders‘ and teachers‘ decision making styles and hindsight biasen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.