Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123146
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Jakevičiūtė, Jurgita
Title: ES vaidmens globalioje saugumo aplinkoje pokyčiai karinės integracijos kontekste
Other Title: A developing EU‘s role in the global security environment in the context of military integration
Extent: 110 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: Europos Sąjunga;karinė integracija;globali saugumo aplinka;European Union;military integration;global security system
Abstract: Vieningos Europos karinės sistemos idėja pirmą kartą buvo iškelta XX a. 6-ajame dešimtmetyje, tačiau tuomet nepasitvirtino. Tolesnė Europos karinių pajėgų plėtra buvo lėta ir nenuosekli. Reiksmingi sprendimai dėl spartesnės ES karinės integracijos priimti tik 1998 m. gruodžio mėn. Saint Malo mieste (Prancūzija) įvykusiame Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos susitikime, kurio metu buvo bendrai sutarta dėl poreikio didinti ES karinius pajėgumus ir savarankiškumą vykdant karines operacijas. Nuo Saint Malo susitikimo pastebimi reikšmingi pokyčiai globalioje saugumo aplinkoje: kyla naujo pobūdžio grėsmės ir randasi nauji saugumo veikėjai, kurie skatina ES iš naujo įvertinti savo kaip globalaus veikėjo vaidmenį. Pastaruoji metu nemažai diskutuota vieningos ES karinio saugumo sistemos sukūrimo klausimu. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria ES valstybės narės, yra skirtingi požiūriai saugumo klausimais, gynybos potencialo problema ir neapibrėžti transatlantiniai santykiai tarp NATO ir ES kaip vieningo veikėjo. Šiame darbe analizuojama Europos saugumo ir gynybos politikos plėtra, atkreipiant dėmesį į pagrindines saugumo ir gynybos srityje kylančias problemas ir siekiant įvertinti vieningos ES karinio saugumo sistemos susiformavimo galimybę.
The idea of the single European military system was promoted in 1950s, but then it was not supported by certain European states. Further development of the European military capabilities was sustained and inconsistent. Significant steps in the European Security and Defense Policy process were made just in 1990s at Saint Malo (France). Despite the seriousness of the European Union devisions over Iraq, Great Britain, France and Germany successfully agreed on harmonising their approaches to defense and security. Since the Saint Malo agreements the global security environment has apparently changed. The dynamics in the contemporary global security environment (new actors and changing nature of threats) foster the EU to rethink its capabilities to consolidate itself as a single security actor. Recently there were many discussions on the idea of formation of the EU single military system. The main problems that the European states still face are different approaches and perceptions of European security environment, the lack of defence potential and vague transatlantic relations between NATO and the EU as a single unit. These master thesis aim to review the process of European security policy development, identify the main problems that face the EU in security sphere and evaluate the posibility of the EU single military system formation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123146
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.