Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123098
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Burkauskaitė, Agnė
Title: Paauglių polinkio savižudybei sąsajos su nerimastingumu, pablogėjusia nuotaika ir miego kokybe
Other Title: Adolescents tendency to suicide interfaces with anxiety, impaired mood and sleep quality
Extent: 70 p.
Date: 17-Dec-2010
Keywords: savižudybė;depresiškumas;nerimastingumas;miego kokybė;suicide;depressiveness;restlessness;the quality of sleep
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių polinkio savižudybei sąsajas su nerimastingumu, pablogėjusia nuotaika ir miego kokybe. Tyrime dalyvavo 677 Radviliškio rajono pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų IX – XII klasių moksleiviai. Iš jų 317 (46,8%) vaikinų ir 360 (53,2%) merginų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 16,75. Tyrime buvo naudotos šios metodikos: • Būsenos – bruožo nerimo nustatymo metodikos nerimo kaip bruožo skalė (State – Trait Anxiety Inventory – Trait Form; Ch. D. Spielberger, 1970). • Pitsburgo miego kokybės klausimynas (Pitsburg sleep quality index – PSQ) sukurtas Pitsburgo medicinos universiteto gydytojų (1980). Paaugliams buvo pateikta 10 šio klausimyno klausimų, kai kurie klausimai buvo modifikuoti. • 4 klausimai, susiję su polinkiu į suicidinį elgesį. Parenkant klausimus remtasi prof. hab. dr. Antano Goštauto sukurtais klausimais polinkiui į suicidinį elgesį nustatyti. • Zungo depresijos skalė (Zung Depression Inventory; W. W. Zung ir kt., 1965). Tyrimo rezultatai parodė, jog tiek turėjusių minčių apie savęs žalojimą, tiek bandžiusių save žaloti paauglių nerimastingumas, depresiškumas yra didesni ir miego kokybė blogesnė lyginant su paaugliais, kurie neturėjo minčių apie savęs žalojimą ir nėra bandę savęs žaloti. Bandę save žaloti paaugliai pasižymi didesniu nerimastingumu, depresiškumu ir blogesne miego kokybe lyginant su paaugliais, kurie nėra savęs žaloję, tačiau turėjo minčių apie savęs žalojimą. Vaikinai ir merginos, kurie yra bandę save žaloti, pasižymi didesniu depresiškumu lyginant su vaikinais ir merginomis, kurie nėra savęs žaloję, tačiau turėjo minčių apie savęs žalojimą. Aukštesnio nerimastingumo ir depresiškumo paauglių su suicidinėmis tendencijomis miego kokybė yra blogesnė lyginant su aukštesnio nerimastingumo ir depresiškumo paaugliais be suicidinių tendencijų.
The aim of the study was to identify adolescents tendency to suicide interfaces with anxiety, impaired mood and sleep quality. 677 pupils, who were from Radviliškis district schools, took part in the research. There were learners from the basic, secondary schools and gymnasium, who attend the 9th and 12th form. There were 317 boys (46,8 %) and 360 (53,2 %) girls. The average age of learners is 16,75. In study were used this methodology : • State – Trait Anxiety Inventory – Trait Form; Ch. D. Spielberger, 1970. • Pitsburg sleep quality index – PSQ, designed for medical doctors in Pitsburg university (1980). For adolescents were given a questionnaire of 10 questions, some questions were modified. • 4 questions related to the tendency toward suicide behavior. When were choosing questions used by Professor D.Sc. Antanas Gostautas created issues of suicide behavior to find out. • Zung Depression Inventory; W. W. Zung et al., 1965. The research results showed that the adolescents who had thoughts about self-mutilation or injured themselves the anxiety, depressiveness are bigger and worse sleep quality compared with adolescents who had no thoughts of harming yourself and not tried to injure himself. The adolescents who tried to injure yourself increased anxiety, depression and poorer sleep quality compared with adolescents who were not self-mutilated, but had thoughts about hurting yourself. Boys and girls who have tried to injure ownself, with increased depression compared with more boys and girls who were not self-mutilated, but had thoughts about hurting yourself. Higher anxiety and depression as adolescents suicidal tendencies is worse sleep quality compared with higher anxiety and depression adolescents without suicidal tendencies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123098
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

85
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.