Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123097
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kapustinskienė, Violeta
Title: Pašalinių vandens dezinfekcijos produktų – trihalometanų ekspozicijos įtaka įgimtų anomalijų rizikai
Other Title: Drinking water disinfection by-products – trihalomethanes exposures effects on congenital anomalies risk
Extent: 99 p.
Date: 27-Jun-2013
Keywords: geriamasis vanduo;trihalometanai;įgimtos anomalijos;drinking water;trihalomethanes;congenital anomalies
Abstract: Įgimtos anomalijos yra svarbiausia sergamumo ir mirtingumo priežastis kūdikystėje ir vėlesniuose gyvenimo tarpsniuose. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, nėštumo metu vartojant vandenį, kuriame yra didesnė THM koncentracija, padidėja nepalankių nėštumo baigčių rizika, įskaitant vaisiaus augimo sutrikimus ir įgimtas anomalijas, lydimas struktūros deformacijų. Tačiau tyrimų rezultatai yra ne vienareikšmiai. Etiologiniai tyrimai rodo, kad įvairios toksiškos cheminės medžiagos, nepalankūs socialiniai ir demografiniai veiksniai, veikiantys nėštumo metu, gali turėti poveikį vaisiaus raidai. Tačiau biologinis mechanizmas paaiškinantis, kokiu būdu THM gali turėti įtakos įgimtų anomalijų formavimąsi, lieka neaiškus. Darbo tikslas – nustatyti geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių produktų trihalometanų (THM) ekspozicijos poveikį dažniausių įgimtų anomalijų rizikai. Šis tyrimas teikia naujų duomenų apie organizmo atsaką į toksiškas medžiagas, susidarančias dezinfekuojant geriamąjį vandenį chloro junginiais. Pirmą kartą, kontroliuojant ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, įvertintas dozė-atsakas ryšio tarp vidinės THM dozės ir įgimtų anomalijų rizikos stiprumas. Nustatėme, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp pirmame nėštumo trimestre gautos BDCM vidinės dozės ir įgimtų širdies ydų bei kaulų-raumenų sistemos įgimtų anomalijų rizikos. Tyrimas pagrindžia, kad didėjant bromatų ekspozicijai pirmaisiais nėštumo mėnesiais, didėja įgimtų anomalijų galimybė. Įgimtų anomalijų etiologinių mechanizmų supratimo gerinimas skatins taikyti tinkamas priemones, skirtas įgimtų anomalijų prevencijai. Šio tyrimo rezultatai byloja apie prevencinių programų, skirtų nepalankioms nėštumo baigtims išvengti, reikalingumą.
Congenital anomalies are the major cause of infant morbidity and mortality and throughout later life. Epidemiological studies have suggested that pregnant women exposed to water DBPs containing elevated THM concentrations may be at greater risk for adverse pregnancy outcomes, including foetal growth and congenital anomalies, characterised by structural deformities. However, findings of the studies completed to date have been inconsistent. Etiological studies shows that toxic chemical substancies, unfavourable social and demographic factors affecting pregnant women may have impact on the fetus development. However, the biological mechanisms by which THMs may affect the congenital anomalies formation remains unclear. The objective of the research was to evaluate the effects of drinking water THMs exposure during pregnancy for major congenital anomalies risk. Our findings provide a new data on pregnant women organism response to toxic substances formed in drinking water during disinfection by chlorine considering dose-response relationship. For the first time, controlling for the main confounding variables was evaluated dose-response relationship between the internal THMs dose and congenital anomalies risk. This study shows some evidence for a relationship between THM internal dose and risk of congenital anomalies. Particularly increase of prenatal exposure to brominated THM during first pregnancy trimester might increase the risk of congenital heart and any congenital anomaly. This research provides additional insight into the etiological mechanisms of congenital anomalies and stimulates to apply appropriate means for congenital anomalies prevention. The results of this epidemiological study stress the need for appropriate policy and interventional programs aimed at reduction of adverse pregnancy outcomes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123097
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.