Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123048
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Klibavičius, Darius
Title: Marginal forms and styles of modern philosophical discourse
Other Title: Modernaus filosofinio teksto ribinės formos ir stiliai
Extent: 43 p.
Date: 31-May-2010
Keywords: (Auto)biography;diary;essay;form;style;(Auto)biografija;dienoraštis;esė;forma;stilius
Abstract: The interdisciplinary dissertation, which combines the history of philosophy, philosophy of literature and the theory of literature, explores modern philosophical discourse, in particular the cases of experimentation with marginal forms and styles. It focuses on the forms of poetics (such as an essay, an auto-narrative), which most vividly reveal a thinking subject and the changes in modern philosophical discourse. The reasons for these changes and their impact on the further development of philosophy are analyzed in this thesis.
Tarpdisciplininėje disertacijoje, kuri susieja filosofijos istoriją, literatūros filosofiją ir literatūros teoriją, tyrinėjamas moderniųjų laikų filosofinis diskursas, eksperimentavimo ribinėmis teksto formomis ir stiliais atvejai. Dėmesys sutelkiamas į tas poetikos formas (esė, autonaratyvai), kurios labiausiai atskleidžia mąstantįjį subjektą ir modernaus filosofinio diskurso pokyčius. Apmąstomos šių pokyčių priežastys ir poveikis tolesnei filosofijos raidai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123048
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.