Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123022
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Ambrasienė, Daiva
Title: Distribution of Ixodes ricinus L. ticks and prevalence of their endoparasites in Lithuania and its determinant factors
Other Title: Erkių Ixodes ricinus L. ir jų platinamų endoparazitų paplitimas Lietuvoje bei jį lemiantys veiksniai
Extent: 32 p.
Date: 30-Oct-2007
Keywords: Ticks;Ixodes ricinus;endoparasites;Borrelia;PCR;Erkės;Ixodes ricinus;endoparazitai;Borrelia;PGR
Abstract: Due to climate change, marked developments are tracked in various links of pathogen-host distribution. Markedly increased number of ectoparasites is observed in Central and Eastern Europe. Ticks are blood feeding wide group of arthropods of utmost medical, epidemiological and veterinary significance throughout the world. The ecology of ticks, the outcome of their interactions with their natural environment, is fundamental to the spatial and temporal variation in the risk of infection by tick-borne pathogens. The aim of the study was to investigate: the distribution of Ixodes ricinus ticks and their transmitted parasites prevalence in different biotopes in Lithuania; and to find out factors influencing the activity dynamics of ticks and prevalence of endoparasites. The scientific researches on ectoparasite-endoparasite system (I. ricinus-B.burgdorferi s.l., B.divergens and Ehrlichia sp.) in different biotopes in Lithuania have been carried out for the first time. Also, it was the first investigation of prevalence of ticks (according to development phases and different sexes) in different biotopes and ticks infectious by microparasites. Influence of the main factors (air temperature, precipitations) on seasonal and daily activity changes of ticks have been described. Experiments on ectoparasites and endoparasites have been employed by the procedures on molecular level, including PCR method. As the result of the study the specificity of ticks’ species has been identified. Moreover, microparasites and their genotypes have been detected and identified by molecular biology procedures and described. In addition, the prevalence of microparasites in different biotopes in Lithuania has been detected. In the research study the co-infection phenomenon was confirmed for the first time in Lithuania.
Vykstant klimato atšilimui yra stebimi ryškūs pokyčiai įvairiose parazitas-šeimininkas sistemos grandyse. Pastebimas ektoparazitų skaitlingumo padidėjimas Vidurio ir Rytų Europoje. Erkės yra įvairių zoonozių ir antropozių, kurias sukelia įvairūs virusai, bakterijos ir protistai, pernešėjai. Erkių platinamų ligų sukėlėjų patogeninių bakterijų (Borrelia sp., Ehrlichia sp. ir kt.) ir protistų (Babesia sp. ir kt.) tyrimus turi apimti visus ekologinius lygmenis: patogeninio organizmo, vektoriaus ir rezervuarinio šeimininko. Šio darbo tikslas – nustatyti Ixodes ricinus L. erkių ir jų pernešamų endoparazitų paplitimą skirtinguose biotopuose Lietuvoje bei išaiškinti veiksnius, turinčius įtakos erkių aktyvumui ir endoparazitų paplitimui. Lietuvoje pirmą kartą buvo atlikti ektoparazito - endoparazito sistemos (I. ricinus–B.burgdorferi s.l., B.divergens ir Ehrlichia sp.) tyrimai skirtinguose Lietuvos biotopuose. Buvo įvertintas bendras erkių (pagal vystymosi stadiją ir lytį) paplitimas skirtinguose biotopuose, jų užsikrėtimas mikroparazitais ir išanalizuoti veiksniai, lemiantys erkių aktyvumo sezoninius ir paros kitimus, gausumą ir užsikrėtimą. Ektoparazitų ir endoparazitų tyrimams buvo įdiegtas polimerazės grandininės reakcijos metodas ir identifikuotas erkių rūšinis specifiškumas, nustatyti mikroparazitai bei jų genotipai. Buvo nustatytas mikroparazitų paplitimas skirtinguose Lietuvos biotopuose ir ištirti veiksniai, galintys sąlygoti šį paplitimą. Pirmą kartą Lietuvoje buvo patvirtintas koinfekcijos reiškinys.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123022
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.