Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123015
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Plauskienė, Egidija
Supervisor: Grebliauskas, Artūras
Title: Imigracijos Lietuvoje analizė ir scenarijai Lietuvos ekonomikai
Other Title: The analysis of immigration in Lithuania and scenarios for Lithuania‘s economy
Extent: 111 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: migracija;imigracija;scenarijai;ekonomika;migration;immigration;scenarios;economy
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pateikti imigracijos poveikio scenarijus Lietuvos ekonomikai. Šiam tikslui įgyvendinti baigiamasis magistrinis darbas susideda iš trijų dalių: pirmojoje teorinėje dalyje pateikiamas migracijos aprašymas, tipai bei priežastys, aprašoma imigracijos įtaka šalies ekonomikai, imigracijos politika užsienio šalyse ir aprašomas scenarijų metodo taikymas sudarant imigracijos scenarijus. Antrojoje baigiamojo darbo dalyje pateikiama bendra migracijos Lietuvoje analizė, detaliai analizuojama imigracija Lietuvoje ir jos įtaka Lietuvos ekonomikai: kaip imigracija įtakoja bendrą vidaus produktą, nedarbo ir užimtumo lygius, infliaciją bei asmenines darbuotojų pajamas. Paskutiniame šios dalies skyriuje atliekama imigracijos ir darbo jėgos kompetencijų struktūros priklausomybės analizė. Trys imigracijos scenarijai Lietuvos ekonomikai pateikiami trečioje baigiamojo darbo dalyje. Pirmiausiai projektuojamas realistinis imigracijos scenarijus – tas kuris yra labiausiai tikėtinas Lietuvoje per artimiausius 4 metus. Toliau pateikiamos optimistinio ir pesimistinio scenarijaus projekcijos. Tikslingai pateikiami siūlymai kokių priemonių vertėtų imtis norint parengti teisingą imigracijos politiką ir kaip teisingai ją vykdyti.
The main aim of this master paper is to offer scenarios of immigration for Lithuania‘s economy. The final master paper consist of three parts: in the first theoretical part author analyses different immigration descriptions, types and reasons for it. In this part examples immigration effects for economy, immigration policies for labor markets success are presented as well as theoretical aspects of scenario method for immigration. In the second part of master paper author analyses migration in Lithuania and how immigration effects Lithuania’s economy: the calculation results give the possibility to compare the immigrants input to GDP, unemployment and employment, inflation and also to wages. The dependence of immigration and the competence structure of labor are presented too. Three scenarios of immigration are presented in the last part of master paper. Firstly the realistic scenario of immigration is presented – it can be the most realistic scenario for the first 4 years. Optimistical and pesimistical scenario is described after that. Purposive in the end of the third part of master paper the proposals of different immigration managing ways are suggested.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123015
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.