Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122972
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Lapajienė, Milena
Title: Artimų santykių su sutuoktiniu ir asmenybės ypatumų sąsajos
Other Title: Correlations between spouses’ close relationship and personality traits
Extent: 59 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: artimi santykiai;asmenybės ypatumai;sutuoktiniai;spouses’ close relationship;personality traits;spouses
Abstract: Problema. Visuomenėje stebima šeimos instancijos destabilizacija ir iš to sekantys negatyvūs padariniai individų psichinei gerovei. Žinodami, kokie sutuoktinių asmenybės ypatumai lemia kokybiškesnius ir stabilesnius artimus santykius, šeimos psichoterapeutai ir kiti specialistai galėtų padėti ugdyti tas pozityvias savybės ar slopinti negatyvių bruožų įtaką. Tam būtina žinoti ir suprasti asmenybės ypatumų ir sutuoktinių artimų santykių dimensijų sąsajas. Tyrimo tikslas – nustatyti sutuoktinių artimų santykių dimensijų (Pasitenkinimo, Neigiamų emocijų, Įnikimo į santykius, Santykių demonstravimo, Vidinio kontrolės lokuso, Išorinio kontrolės lokuso, Motyvacijos, Stabilumo) ir asmenybės ypatumų (Šizoidiškumo, Paranoidiškumo, Narcistiškumo, Asocialumo, Isteriškumo, Ribinės asmenybės, Anankastinės asmenybės, Priklausomos asmenybės, Vengiančios asmenybės) sąsajas. Metodai. Tyrime naudotas Asmenybės ypatumų klausimynas ir Multidimensinis santykių klausimynas. Tiriamasis kontingentas. Tyrime dalyvavo 76 tiriamieji, t.y. 38 sutuoktinių poros, kurie priklauso visuomeninės organizacijos ,,Tėvynės Sąjunga“ Kauno skyriui. Tiriamųjų amžius nuo 21 iki 65 metų. Rezultatai. Skirtingi vyrų ir žmonų asmenybės ypatumai susiję su skirtingomis tiek jų pačių, tiek ir sutuoktinio(-ės) artimų santykių dimensijomis. Didžiausią neigiamą įtaką artimiems santykiams turi vyrų ir žmonų polinkis į šizoidinę, anankastinę, ribinę ir vengiančią asmenybes. Asmenybės ypatumų ryšiai su artimų santykių dimensijomis itin priklauso nuo lyties.
Background. It is noticeably that family institution is destabilizing in society and this negatively affects individuals‘psychical well-being. Getting known which personality traits determine more qualitive and stabile close relationship, family psychotherapists and other specialists can help to improve individuals those features or to reduce the influence of negative ones. For this purpose it is necessary to establish and understand correlations between spouses’ personality traits and close relationships dimensions. Objective. To establish linkage of spouses’ close relationships dimensions (Satisfaction, Negative emotions, Relationship involvement, Relationship Demonstration, Internal control, External control, Motivation, Stability) and personality traits (Schizoid, Paranoid, Narcissistic, Antisocial, Histrionic, Anancastic, Borderline, Dependent, Avoidant). Measures. Personality Traits Questionnaire and Multidimensional Relationship Questionnaire are used in this study. Participants. This study was composed of 38 married couples (76 adults between 21 and 65 years old), who belong to organization Tėvynės Sąjunga Kaunas section. Results. Different spouse‘s personality traits interrelate differently with their own and with spouse‘s close relationship dimensions. Schizoid, Anancastic, Borderline and Avoidant personality traits interrelate with close relationship most negatively. Correlations vary differently by gender
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122972
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

99
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.