Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122903
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Každailienė, Jovita
Title: Etninė kultūra Prienų rajono mokyklose
Other Title: Ethnic culture in Prienai region schools
Extent: 58 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: Prienai;kultūra;etnokultūrinis ugdymas;Prienai;culture;ethnocultural training
Abstract: Viena iš pagrindinių visuomenės vertybių yra tautinis identitetas, kultūrinių vertybių puoselėjimas. Viena svarbiausių institucijų padedanti išsaugoti tautos kultūrinį palikimą – tai mokykla. Darbe nagrinėjama etninės kultūros raiška Prienų rajono mokyklose. Jame pristatomas autorės 2008 m. kovo mėn. atliktas anketinis tyrimas, kuriame dalyvavo dešimt Kauno apskrities Prienų rajono mokyklų. Iš viso 126 respondentai (39 pradinių klasių mokiniai ir 21 pedagogas). Etnokultūriniu aspektu Prienų rajono mokyklos buvo tyrinėjamos pirmą kartą. Tai pagrindžia temos aktualumą ir poreikį išanalizuoti etninės kultūros būklę Prienų rajono ugdymo įstaigose. Tyrimo metu atkreiptas dėmesys į etninės kultūros formų įvairovę ugdymo institucijose, kokiais būdais mokiniams perduodamos etnokultūrinio ugdymo tendencijos. Ryškiausi etnokultūrinės raidos aspektai matomi tose mokyklose, kurios yra pasirinkusios etnokultūrinio ugdymo kryptį. Jau pradiniame ugdyme padedami pamatai etnokultūriniam ugdymui. Mokiniai išmoksta vertinti tautos tradicijas, anksti susiformuoja vertybines nuostatas. Būdai, kuriais dažniausiai pasireiškia etnokultūrinis ugdymas yra etnokultūrinių temų, veiklų ir kitų etnokultūrinių reiškinių integravimas į bendrojo lavinimo dalykus. Remiantis anketavimo rezultatais, dažniausiai pasitaikančios etninio ugdymo formos šiose mokyklose – tai etninės kultūros sklaida per lietuvių liaudies dainų, šokių, papročių bei įvairių tradicinių amatų mokymą. Remiantis tyrimo rezultatais, taip pat galima teigti, kad auga mokinių interesas ir domėjimasis mitologija. Moksleiviai, besimokantys mokyklose, kuriose labiau išvystyta etnokultūrinė veikla, turi labiau išreikštą poreikį mokytis liaudies dainų, šokių, amatų, papročių, apeigų, mitologijos. Mokyklose, kur etninės kultūros sklaida menkesnė, moksleiviai yra negatyviau nusistatę kultūros atžvilgiu.
One of the most important values of society is national identity, foster of cultural values. The main institution what helps save cultural heritage is school. In this mental work is analysis abaut ethnic culture in Prienai region schools. Was done questionnaire form of research (March, 2008). In the research took part 10 schools of Prienai region – 105 respondents (39 students of primary classes and 21 teacher). The research in Prienai region school in done for the first time. That it is very important to analyse ethnic cultural condition in Prienai region training institutions. There was turned attention to ethnic cultural forms variety in training institutions and looked for dispositions of giving students ethnocultural training. On that ground results the main forms of ethnic training in school – ethnic culture forms – Lithuanian folk songs, dances, custons and handicrafts. There are a lot of schools where is directions of ethnocultural training. The foundation of ethnocultural training is used in primary training students are taught respect national traditions and form values. Disposition of ethnic culture training is ethnic subjects and activities integration to main training subjects. On that ground results students interest in ethnic culture layer – mythology. Students at schools where is developed ethnic activity have got a need to learn folk songs, dances, customs, rituals, mythology. In the schools where is not developed ethnic activity, students formed negative standpoint of ethnic culture respect.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122903
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.