Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122897
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Lukošienė, Kristina
Title: Eseistinis mąstymas Cz. Miłosz‘o romane "Isos slėnis"
Other Title: Essayistic thinking in the novel by Czesław Miłosz The Issa Valley
Extent: 55 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: Czesław Miłosz;eseistika;autobiografinis romanas;eseistinis mąstymas;Czesław Miłosz;eseistics;authobiography;eseistic thinking
Abstract: Magistro darbe nagrinėjama esė ir autobiografinio romano sandūra Miłosz‘o romane Isos slėnis. Darbe keliamas tikslas apžvelgti autobiografinio romano bei eseistikos teorinius pagrindus ir nustatyti jų sąlyčio taškus bei skirtis, išskirti romano Isos slėnis žanrines dominantes, įvardinti pagrindinius Miłosz‘o eseistikos bei autobiografinio romano skirtumus bei panašumus ir jų raišką Isos slėnyje, nustatyti ir pailiustruoti pavyzdžiais, kaip kinta konkrečios struktūros skirtinguose žanrų lygmenyse. Šio tikslo siekiama analizuojant Miłosz‘o romaną Isos slėnis bei šio autoriaus eseistinius kūrinius Gimtoji Europa, Tėvynės ieškojimas ir Pakelės šunytis. Įvairių esė bei autobiografinio žanro teorijų ir formuluočių analizė bei istorinė apžvalga padėjo išskirti esminius šių žanrų sąlyčio taškus: autoriaus poziciją, tikrovės ir fikcijos santykį pasakojime, atminties fenomeno reikšmę, mitinio pasakojimo vaidmenį, filosofinius motyvus, kintantį laiko modelį bei daugialinijinį pasakojimą. Įsigilinus į šių kategorijų raišką romane, paaiškėjo, kad Isos slėnyje vyrauja esė žanrui būdingos ypatybės: subjektyvumas (asmenybiškumas), realūs faktai, pasakojimas iš dabarties perspektyvos, individualizuotas mitinis pasakojimas, kuriama asmeninė filosofija, fragmentiškas, trūkčiojantis, aliuzijomis paremtas pasakojimas. Laiko modelis varijuoja. Aptarus minėtąsias kategorijas, daroma išvada, kad Miłosz‘o romane dominuoja eseistinis mąstymas, todėl siūloma Isos slėnį vadinti ne autobiografiniu, bet eseistiniu romanu.
Analysis of the essayistic thinking in the novel by Miłosz The Issa Valley helps to understand new situation in modern day culture. In this Master’s paper, we analyze similarities and differences between autobiographical novel and essay. The goal of this Master’s paper is to overlook theories of autobiography and essay genres, to name the differences and similarities of Miłosz‘s novel The Issa Valley and native essay texts, such like Native Realm (Gimtoji Europa), In search of a Homeland (Tėvynės ieškojimas) and Roadside dog (Pakelės šunytis). The base of an essay is very important. There is no rules to tell, what is a pure essayistic text (sometimes called perfect essay), and what is not. Essayistic and essayistic thinking are not identical concepts. The essayistic thinking is identifiable by value judgment, when the process of thinking is most important. It is connected with special quality of thinking. The autobiographical novel is based on the author’s true story of his life. The writer uses fictional details and turns his life to fiction. Names and locations are usually changed, but and actions are more dramatic, but the author stays recognizable. The Master’s paper consists of three parts. In the first part we give a brief overview of autobiography and essay theory and development. The second and the third parts are the survey of the novel The Issa Valley. In this novel we find essayistic thinking. According to that survey, we draw a conclusion, that Miłosz‘s novel is an essayistic novel, not an autobiographical novel, as most of Lithuanian literature critics were used to say.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122897
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

143
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.