Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122817
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Butnoriūtė, Neringa
Title: M. K. Čiurlionio intertekstai lietuvių poezijoje (K. Bradūnas, J. Degutytė, A. Nyka-Niliūnas, A. E. Puišytė, J. Vaičiūnaitė)
Other Title: M. K. Čiurlionis’ Intertexts in Lithuanian Poetry (Kazys Bradūnas, Janina Degutytė, A. Nyka-Niliūnas, A. E. Puišytė, Judita Vaičiūnaitė)
Extent: 60 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: intertekstai;M. K. Čiurlionis;lietuvių poezija;intertexts;M. K. Čiurlionis;lithuanian poetry
Abstract: Magistro darbe analizuojami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio intertekstai lietuvių poezijoje. Tyrimo šaltiniai – Janinos Degutytės „Čiurlionio ‚Jūros sonata‘“ (1959 m.), „M. K. Čiurlionis. Pavasario sonata“ (1963 m.) ir „M. K. Čiurlionio ‚Saulės sonatos‘ motyvais“ (1965 m.), Juditos Vaičiūnaitės „Trylika strofų“ (1975 m.), Alfonso Nykos-Niliūno „Čiurlionio gyvenimo etiudai“ (1946 m.), Kazio Bradūno poema „Sonatos ir fugos“ (1967 m.) ir Aldonos Elenos Puišytės ciklas „Septynios fugos M. K. Čiurlionio atminimui“ (1989 m.). Darbe aiškinamasi, kokie yra M. K. Čiurlionio intertekstai lietuvių poezijoje ir kokias prasmes, skirtingai reikšdamiesi, jie perteikia. Tokiai analizei yra paranki naratologo G. Genette‘o tarptekstinių ryšių klasifikacija, skatinanti atkreipti dėmesį į paratekstinius elementus, išryškėjantį metatekstualumą ir architekstinį ryšį su kitomis menų formomis.
Master's thesis analyzes Mikalojus Konstantinas Čiurlionis' intertexts in Lithuanian poetry. The sources of research: Janina Degutytė "Čiurlionio ‚Jūros sonata‘' (1959), M. K. Čiurlionis. Pavasario sonata" (1963) and "M. K. Čiurlionio ‚Saulės sonatos‘ motyvais" (1965), Judita Vaičiūnaitė "Trylika strofų" (1975), A. Nyka-Niliūnas "Čiurlionio gyvenimo etiudai" (1946), a poem by Kazys Bradūnas "Sonatos ir fugos" (1967) and A. E. Puišytė' "Septynios fugos M. K. Čiurlionio atminimui" (1989). The main goal of this work is to identify M. K. Čiurlionis' intertexts in poetry and find out what meanings they convey. G. Genette's classification of transtextual relations is useful for such analysis: it encourages noticing paratextual elements, occurs metatextuality and architextual connection with other art forms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122817
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.