Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122791
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kavaliauskienė, Sandra
Supervisor: Savickienė, Izabela
Title: Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas
Other Title: The Assessment of Primary Pupils' Achievements
Extent: 57 p.
Date: 4-Jun-2011
Keywords: pradinukų vertinimas;vertinimo kriterijai;vertinimo tipai;assessment of primary pupils achievements;assessment criteria;assessment types
Abstract: Pradinių klasių mokinių pasiekimams vertinti naudojamas formuojamasis, idiografinis, apibendrinamasis, diagnostinis vertinimas. Kadangi nėra išskirta vertinimo tinkamumo kriterijų, vertinimas ne visuomet yra taikomas tinkama forma. Darbe išskirta 10 vertinimo kriterijų, pagal kuriuos nustatyta Kėdainių pradinių klasių mokytojų taikomo vertinimo atitiktis jiems. Atliktas vertinamasis kiekybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 40 Kėdainių pradinių klasių mokytojų ir 196 pradinukų tėvai.
In order to assess the achievements of primary pupils formative, idiografic, summative, diagnostic assessments are used. As there are no proper assessment criteria distinguished, the assessment is seldom used in inappropriate form.10 assessment criteria were distinguished and the correspondence of the assessment used by Kedainiai primary techers to these criteria was determined. Assessive quantitative research was performed. 40 primary schools teachers and 196 pupils' parents participated in it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122791
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.