Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122723
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Bieliūnas, Rytis
Title: Darbui su duomenų bazėmis skirtos programavimo kalbos kompiliatorius .NET platformai
Other Title: Database oriented programming language compiler for .NET framework
Extent: 67 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: C/AL;.NET;kompiliatorius;C/AL;.NET;compiler
Abstract: Šiuo metu didžioji dalis praktiškai naudojamų taikomųjų programų daugiau ar mažiau dirba su duomenų bazėmis. Tai ypatingai aktualu kuriant buhalterines, verslo valdymo ir panašias programų sistemas, nes jos plačiai išnaudoja duomenų bazių sistemų galimybes. Darbe nagrinėjama tokioms programoms kurti skirta Microsoft Navision programavimo kalba (C/AL). Išanalizuoti jos privalumai ir trūkumai. Siūlomas būdas kaip panaudojant C/AL kalbą būtų galima patobulinti .NET platformos priemones skirtas darbui su duomenų bazėmis. Pasiūlyta nauja kalba C/AL .NET. Atlikti šios kalbos kompiliatoriaus ir pagalbinių bibliotekų prototipo projektavimo ir programavimo darbai. Parašyta eksperimentinė sistema naująja kalba. Parodyta, kad programas parašytas naująja kalba galima integruoti su kitomis .NET kalbomis ir panaudojant šią kalbą sėkmingai spręsti duomenų bazių programavimo problemas.
Most of the applied software systems used today work with databases in one way or another. It is especially important while developing accounting, business management and similar software systems, because they make an extensive use of database management systems. This work examines Navision programming language (C/AL) that is used for the development of such type of software. Work analyzes the advantages and disadvantages of C/AL and proposes database management and usage related improvements and tools for .NET framework by creating a new programming language – C/AL .NET. Compiler and runtime library prototypes for such language were designed and implemented. Using the new language an experimental system was created. It was shown that programs written in the new language can be integrated with other .NET languages and successfully used to solve certain database programming problems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122723
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.