Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122707
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šiuipys, Nerijus
Title: Priežemio ozono koncentracijos sklaida Kauno mieste ir jos ryšys su meteorologinėmis sąlygomis
Other Title: Distribution of ground level ozone concentration in Kaunas ant its relationship with meteorogical parameters
Extent: 54 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: oro tarša;priežemio ozono koncentracija;taršos sklaida;meteorologinės sąlygos;azoto oksidų koncentracija;air pollution;concentration of ground level ozone;pollution distribution;meteorological situations;concentration of nitrogen oxides
Abstract: Viena didžiausių problemų, atsirandančių dėl oro taršos miestų ore, yra tarša, sukelta fotocheminių oksidantų, tarp jų, ir priežemio ozono. Darbo tikslas: nustatyti priežemio ozono koncentracijos sklaidą Kauno mieste ir jos ryšį su meteorologinėmis sąlygomis. Tyrimai buvo vykdomi 2006 - 2009 metais. Darbo objektas - Kauno miestas. Visoje miesto teritorijoje priežemio ozono koncentracija buvo matuota 10 skirtingų matavimo vietų. Ozono koncentracijai nustatyti buvo naudotas „Aeroqual 300 Series” ozono matuoklis. Priežemio ozono koncentracija buvo matuota vidudienį nuo 12 iki 14 ir vakare nuo 17 iki 19 valandos. Kiekvienoje vietoje buvo atlikta nuo 4 - 6 matavimų, kiekvieno sezono metu. Tyrimų metu nustatyta, kad priežemio ozono koncentracijos pasiskirstymas kiekvieno sezono metu yra skirtingas. Didžiausia vidutinė sezoninė priežemio ozono koncentracija buvo nustatyta pavasario - vasaros sezonų metu (72 g/m3), o mažiausia žiemos sezono metu (7 g/m3). 2009 m. pavasario sezono metu Vileikos g., prie GMF nustatyta didžiausia vienkartinė priežemio ozono koncentracija (128 g/m3). Buvo vertintas priežemio ozono koncentracijos ryšys su meteorologinėmis sąlygomis ir azoto oksidų (NOx) koncentracija. Gauti rezultatai parodė, statistiškai reikšmingą teigiamą ryšį tarp ozono koncentracijos ir temperatūros (r = 0,73; p = 0,00) ir NO2 koncentracijos (r = 0,48; p = 0,03). Tai rodo, kad didėjant temperatūrai ir NO2 koncentracijai, didėja ir priežemio ozono koncentracija. Tarp priežemio ozono koncentracijos ir vėjo greičio (r = - 0,46; p = 0,04), ir santykinės drėgmės (r = - 0,82; p = 0,00) ir NO koncentracijos (r = - 0,55; p = 0,02) nustatytas statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys. Tai reiškia, kad didėjant vėjo greičiui, santykinei drėgmei ir esant ore didesnei NO koncentracijai, priežemio ozono koncentracija mažėja. Tarp priežemio ozono koncentracijos ir kritulių nustatytas statistiškai nereikšmingas ryšys (r = 0,11; p = 0,64). Atlikus priežemio ozono taršos interpoliavimą ir sudarius sklaidos žemėlapius Kaune, rezultatai parodė, kad didžiausia tarša buvo nustatyta Centre, Žaliakalnyje, Dainavoje, Šančiuose, Petrašiūnuose, Aleksote. Tai rajonai, kuriuose vyrauja intensyvesni transporto srautai ir didesnė ozono pirmtakų koncentracija ore. Mažiausia tarša nustatyta kraštiniuose, bei daugiau žalių plotų turinčiuose rajonuose.
One of the major problems resulting from air pollution of the urban area, is the pollution caused by photochemical oxidants, among their, ground level ozone. The aim of this work was to assess distribution of ground level ozone concentration in Kaunas and its relationship to meteorological situation. Measurements was carried out in 2006 - 2009. Object of work has been selected Kaunas city. Throughout the city area ground level ozone concentration was measured by a sampling scheme for the 10 different measurement points. For determinate of ground level ozone concentration, we used ozone quality monitor „Aeroqual 300 Series“. Ground level ozone concentration was measured at midday from 12 to 14 and in the evening from 17 to 19 hours. Each site was carried out from 4 - 6 measurements. Study rezults revealed, that ground level ozone concentration distribution of each season is different. The maximum average ozone concentration was found in spring - summer season (72 g/m3), and the lowest in winter season (7 g/m3). The higher ground level ozone concentration episode (128 g/m3) was stated in spring season in 2009 year. Relationship between ground level ozone concentration and meteorological situations and nitrogen oxides (NOx) concentration was evaluated. The results showed statistically significant positive relationship between ozone concentration and temperature (r = 0,73; p = 0,00) and NO2 concentration (r = 0,48; p = 0,03). Between ground level ozone concentration and wind speed (r = - 0,46; p = 0,04), and moisture (r = - 0,82; p = 0,00) and NO concentration (r = - 0,55; p = 0,02) was determined statistically significant negative relationship. Between ground level ozone concentration and precipitation was determined statistically nonsignificant relationship (r = 0,11; p = 0,64). Ground level ozone pollution interpoliation results revealed, that the largest pollution was in Center, Žaliakalnis, Dainava, Šančiai, Petrašiūnai, Aleksotas. In this districts are intensive traffic flows and higher concentration of ozone precursors in air. The lowest concentration was found in areas where lower traffic and more green place.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122707
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.