Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMildažienė, Vida-
dc.contributor.authorMikalayeva, Valeryia-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:02:56Z-
dc.date.available2020-12-22T23:02:56Z-
dc.date.issued2009-06-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122704-
dc.description.abstractDaugialąstelinių organizmų audiniai geba regeneruoti. Ši savybė priklauso nuo to, kiek audinyje šalia defirencijuotų, funkciją atliekančių ląstelių yra nediferencijuotų ląstelių, kurios geba greitai dalytis. Yra intensyviai tiriama skeleto raumens miogeninių kamieninių ląstelių transplantacija į pažeistą širdies raumenį. Mioblastų transfekcija koneksinu (Cx43 – širdžiai specifine izoforma) yra įrankis, didinant sąveiką tarp ląstelių ir transplantuotų mioblastų pagerėjusio išgyvenamumo skiepytame audinyje. Šio darbo tikslas buvo palyginti normalių ir transfekuotų koneksinu Cx43 mioblastų proliferacijos greitį, hiperterminės inkubacijos sukeltus gyvybingumo pokyčius ir su diferenciacija susijusius morfologijos ir adenino bei piridino nukleotidų kiekio pokyčius. Gauti rezultatai rodo, kad mioblastų transfekcija koneksinu Cx43 patikimai neveikia ląstelių gebėjimo dalytis. Dėl labai mažo redukuotų piridino dinukleotidų kiekio mioblastuose, koreliacija tarp NAD(P)H fluorescencijos intensyvumo ir nustatyto tripano mėlio testu gyvybingumo yra vidutinio arba silpno stiprumo. Po 3 dienų nuo diferenciacijos sukėlimo NAD(P)H fluorescencijos intensyvumas nesikeičia, tačiau po 7 ir 12 dienų nuo diferenciacijos sukėlimo – patikimai didėja, lyginant su kontrolinėmis nediferencijuotomis ląstelėmis. Atlikus kiekybinę adenino ir piridino nukleotidų HPLC analizę nustatyta, kad adenino nukleotidų ir piridino dinukleotidų bendras kiekis transfekuotose Cx43 ląstelėse yra 2,5-3 kartus mažiau, lyginant su kontroliniais mioblastais. Adenino nukleotidų kiekis, ypač ATP, didėja diferenciacijos metu. Diferenciacija yra susijusi su didėjančiu ADPATP santykiu, tikėtina, kad dėl didėjančio energijos vartojimo. Tiek NAD(P)H fluorescencijos matavimų, tiek chromatografinės analizės duomenimis, bendras redukuotų piridinų nukleotidų NADH ir NADPH kiekis diferenciacijos metu didėja. Šiam didėjimui yra svarbesni NADPH kiekio pokyčiai. Bendras netransfekuotų miogeninių ląstelių piridino dinukleotidų kiekis yra didžiausias (1,7 karto didesnis lyginant su kontrole) praėjus 7 dienoms po diferenciacijos pradžios, Cx43 transfekuotų ląstelių bendras piridino dinukleotidų kiekis yra apie 2,5 karto didesnis diferencijuojančiose ląstelėse, lyginant su kontrole.lt
dc.description.abstractThe regenerative potential of different tissues depends on the availability and specific properties of stem cells. The use of skeletal muscle myogenic stem cells for the transplantation into injured heart muscle is presently under intensive investigation. The transfection of myoblasts with connexin (specific heart isoform Cx43) is a tool for increasing interaction between cells and improving survival of transplanted myoblasts in the grafted tissue. The aim of this study was to compare the rate of proliferation of normal and Cx43 transfected cell lines, to estimate their viability changes induced by hyperthermic incubation and to evaluate differentation induced changes in cell morphology and amount of pyridine and adenine nucleotides. The obtained results show that the transfection of myoblasts by Cx43 does not significantly affect their ability to proliferate. Due to very low amount of reduced forms of pyridine dinucleotides in myoblasts the correlation between intensity of NAD(P)H fluorescence and viability detected by Trypan blue test is modest or weak. The intensity of NAD(P)H fluorescence does not increase after 3 days following initiation of differentiation but substantially increases after 7 and 12 days of differentiation in comparison to nondifferentiated control cells. The quantitative HPLC analysis of pyridine and adenine nucleotides has revealed that the total amount of adenine nucleotides and pyridine dinucleotides is 2,5-3 times lower in Cx43 transfected cells in comparison to the control myoblasts. The amount of adenine nucleotides, in particular ATP, increases during differentiation. Differentiation is related to the increase in ADP/ATP ratio, possibly due to the increased energy consumption. Both NAD(P)H fluorescence measurements and HPLC analysis reveals substantial increase in the total amount of the reduced forms of pyridine dinucleotides during myoblast differentiation, mostly due to the continuous changes in NAD(P)H amount. The total amount of pyridine dinucleotides is maximal (1.7 times higher in comparison to the control) after 7 days following the onset of differentiation of normal myogenic cells. In Cx43 transfected cells undergoing differentiation it was 2,5 fold higher in comparison to the nondifferentiated control.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent40 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkamieninės ląstelėslt
dc.subjecttransfekcijalt
dc.subjectdiferenciacijalt
dc.subjectadenino nukleotidailt
dc.subjectpiridino dinukleotidailt
dc.subjectstem cellsen
dc.subjecttransfectionen
dc.subjectdefferentiationen
dc.subjectadenine nucleotedesen
dc.subjectpyridine dinucleotidesen
dc.subject.otherBiologija / Biology (N010)-
dc.titleKamieninių ląstelių adenino ir piridino nukleotidų kiekybinė analizėlt
dc.title.alternativeQuantative analysis of adenine and pyridine nucleotides in stem cellsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.