Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122699
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaitkutė, Rasa
Title: Infliacijos fenomenas ir jo įtaka Lietuvos ekonomikai
Other Title: Inflation phenomenon and its effect to economy of Lithuania
Extent: 77 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: infliacijos poveikis;augimas;palūkanų norma;nedarbo lygis;inflation impact;growth;interest rate;unemployment
Abstract: Darbo tikslas – išanalizuoti infliacijos ir trijų ekonomikos objektų (augimo, palūkanų normos ir nedarbo lygio) ryšius ir atlikti šių ryšių egzistavimo Lietuvos ekonomikoje tyrimą. Pirmojoje darbo dalyje aptariama infliacijos sąvoka, taip pat išanalizuojami teoriniai infliacijos ir kitų kintamųjų ryšiai - infliacijos ir augimo ryšys, Fisher‘io efektas ir Philips‘o kreivė. Antrojoje dalyje išanalizuojami įvairių autorių infliacijos efektų egzistavimo tyrimai skirtingose šalyse ir aprašoma tyrimo (infliacijos ryšių patikrinimo Lietuvos ekonomikos atveju) metodologija. Tyrimų rezultatai labai įvairūs, netgi prieštarauja vienas kitam, tai priklauso nuo šalies, tiriamo laikotarpio ir metodo. Trečiojoje darbo dalyje regresinės analizės pagalba patikrinami infliacijos efektai Lietuvos ekonomikos atveju. Vadovaujantis tyrimo rezultatais suformuluojamos išvados ir pasiūlymai, taip pat apžvelgiamos pagrindinės infliacijos valdymo priemonės tinkamos Lietuvos ekonomikai. Infliacijos ir augimo, palūkanų normos ryšiai Lietuvos ekonomikos atveju yra nereikšmingi. Infliacijos ir nedarbo ryšys yra reikšmingas ir atvirkštinis, o modelio rezultatai naudojami siekiant apskaičiuoti prognozuojamą nedarbo lygį.
The purpose of the paper is to analyze the relationship between inflation and three other objects of economics (growth, interest rate and unemployment). The first part of the paper presents the term of inflation and theoretical aspects of following relationships – inflation and growth, Fisher effect, Phillips curve. The second part analyzes the papers, which are examining the issue of the existence of relationships in different countries and also presents the methodology of examining these relationships in Lithuania‘s economics case. The results of the papers are very diverse, even contradict, that depends on the country, period and the methodology used. The third part presents the results founded by regression analysis about the existence of the relationships. According to the results there are also conclusions and suggestions made. There are also summarized the main tools for the inflation controlling for Lithuania‘s economy. Relationship between inflation anf growth (and interest rates also) is not significant in Lithuania‘s economics case. While relationship between inflation and unemployment is significant and inverse and the results of the model could be used to count the expected rate of unemployment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122699
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

405
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.