Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122697
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Grėbliūnaitė, Vilanda
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Vilijampolės medinės architektūros savitumai ir išsaugojimo galimybės
Other Title: The characteristics of the wooden architecture in Vilijampolė and options for its preservation
Extent: 93 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: Vilijampolė;medinė architektūra;paveldas;išsaugojimas;Vilijampole;wooden architecture;heritage;preservation
Abstract: Kaune yra nemažai išlikusių medinių pastatų. Daugelis šių medinukų statyti XX a. pirmoje pusėje, tačiau yra statytų dar ir XIX a. pabaigoje. Vertingiausi ir įdomiausi yra Žaliakalnio, Panemunės, Šančių, Vilijampolės ir Naujamiesčio kvartaluose. Šie architektūros objektai pasižymi unikaliais ir autentiškais langais, durimis bei fasado apkalimų išdėstymais. Tačiau šiuo metu Kultūros vertybių registre įrašyti tik 23 mediniai Kauno namai. Tuo tarpu dešimtys kitų originalių medinių namų sparčiai nyksta. Darbe aptarti per pastarąjį dešimtmetį priimti įstatymai, konferencijos bei projektai, susiję su medinės architektūros paveldu, rodo, kad medinio paveldo išsaugojimu rūpinasi tik pavieniai asmenys. Paveldo objektus asmenys turėtų suvokti kaip vertybę. Visuomenė, suvokdama, kad gyvena vertingame objekte, turėtų aktyviau įsitraukti į saugojimo procesą. Tyrinėjant Vilijampolės medinį paveldą buvo apsistota ties seniausia šio rajono dalimi, ribojama Veliuonos g., Mokyklos g., Kriūkų g., Vidurinės g., Mėsininkų g., Kernavės g., Ariogalos g., Tekstilininkų g., Vežėjų g., Koklių g., Radvilų Dvaro g., Jurbarko g., Tilžės g., M. Mažvydo g., Panerių g., Linkuvos g., J. Naujalio g., A. Kriščiukaičio g., Eržvilko g., Skirmanto g. Tokį pasirinkimą lėmė čia esantys seniausi mediniai pastatai ir tas faktas, jog daugelis jų artimiausiu metu gali visai sunykti ar būti sunaikinti. Nepaisant dar kol kas išlikusios pastatų gausos, mediniam Vilijampolės paveldui gresia išnykimas. Daugelis gyvenamųjų namų dėl šiuo metu netinkamai vykdomų tvarkymo darbų praranda išlikusį autentiškumą. Kauno medinės architektūros paveldo aspektu Vilijampolė yra svarbus rajonas. Medinių namų šiame Vilijampolėje rajone yra nemažai, darbe išskirti patys vertingiausi. Tyrinėti pastatai išsiskiria tam tikrais vertingais architektūriniais elementais, atskleidžiančiais atitinkamam laikotarpiui būdingus bruožus. Tyrinėjamos miesto dalies mediniai namai išgyvena kaitos ir sunykimo pavojų. Darbe siekiant užfiksuoti Vilijampolės medinės architektūros palikimą, pristatoma išsami konkrečių pastatų analizė. Pagal architektūrinę kompoziciją pastatai sugrupuoti į dvi grupes: I - vieno aukšto, II - dviejų aukštų. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad išliko 233 pastatai, iš kurių visiškai nepakitusių užfiksuota tik keliolika. Pagal išlikimo laipsnį Vilijampolės medinius gyvenamuosius namus galima suskirstyti į tris grupes: 1) autentiški (iš 233 išliko tik 19); 2) pažeisti (iš 233 išliko 115); 3) sugadinti (iš 233 išliko 99). Siekiant išsaugoti šiuos paveldo objektus, atliekamus priežiūros darbus turėtų kontroliuoti paveldo apsaugos specialistai, nes gyvenamųjų namų šeimininkams šioje srityje trūksta kompetencijos. Kiekvienas savininkas turėtų būti supažindinamas su jam priklausančio paveldo objekto verte. Be to, vertingiausiems Vilijampolės pastatams būtina suteikti teisinę apsaugą.
Kaunas has a number of survived wooden buildings. Many of these were constructed in the first half of the twentieth century, but there are also some that were built at the end of the nineteenth century. The most valuable and most interesting ones are in neighborhoods of Žaliakalnis, Panemunė, Šančiai, Vilijampolė and Naujamiestis. These objects of architecture have unique and authentic windows, doors and facade cladding arrangement. However, there are only 23 wooden houses in Kaunas that are included into national register of the Cultural values. Meanwhile, dozens of other original wooden houses are rapidly perishing. There the laws, conferences and projects related to wooden architectural heritage discussed in this work. It shows that usually only few individuals take care of this kind of heritage conservation. Nonetheless, heritage should be seen as an asset. Thus, more parts of society should be involved in the storage process. The area of the oldest part of Vilijampolė, bounded by Veliuonos g., Mokyklos g., Kriūkų g., Vidurinės g., Mėsininkų g., Kernavės g., Ariogalos g., Tekstilininkų g., Vežėjų g., Koklių g., Radvilų Dvaro g., Jurbarko g., Tilžės g., M. Mažvydo g., Panerių g., Linkuvos g., J. Naujalio g., A. Kriščiukaičio g., Eržvilko g., Skirmanto g., was selected for a wooden heritage research. This choice was resulted by the fact that these very old wooden buildings might be destroyed in the near future because many of these houses are currently improperly handled by the owners. Hereby, one can notice ongoing loss of authenticity of the wooden architecture in Vilijampolė. Looking from a wooden architectural heritage perspective, Vilijampolė is a really important district in Kaunas. The buildings explored during the research process distinguish by having some valuable architectural elements, thus revealing the characteristic features of the relevant period. Seeking to capture wooden architectural heritage in Vilijampole, there are a detailed analysis of specific buildings presented in this work. It was identified that from 233 buildings that are left in the area, only a dozen remained totally unchanged. Thus, wooden houses can be divided into three groups: 1) authentic (19 of 233 survived), 2) damaged (115 of 233 survived), 3) wrecked (99 of 233 survived). In order to preserve this kind of heritage, maintenance work should be controlled by heritage protection specialists because the residential owners lacks of this kind of competency. Every owner should be familiar with value of the object that is belonging to him. In addition, it should be given a legal protection to the valuable wooden buildings in Vilijampole.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122697
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.