Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122638
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bendoraitienė, Evelina
Title: Įmonių socialinė atsakomybė ekonominės krizės sąlygomis
Other Title: Corporate social responsibility in Lithuania during economic crisis
Extent: 100 p.
Date: 3-Jun-2009
Keywords: įmonių socialinė atsakomybė;ekonominė krizė;įmonių finansiniai rodikliai;corporate social responsibility;economic crisis;business financial performance
Abstract: Lietuvoje verslas pradėjo vykdyti laisva rinka paremtą ekonomiką visai neseniai. Įmonių socialinė atsakomybė Lietuvos verslui taip pat yra nauja galimybė tobulinti savo verslą. Mokslinių tyrimų ir publikacijų šia tema pastebima vis didėjantis skaičius, tačiau dauguma jų vis dar tėra teorinio lygmens. Visi tyrimai Lietuvoje, kol kas buvo atlikti ekonomikos pakilimo laikotarpiu. Šiuo darbu buvo bandoma išsiaiškinti pagrindines rizikas su kuriomis susiduria socialiai atsakingos įmonės Lietuvoje bei ĮSA įtaką įmonių veiklos rezultatams, ekonominės krizės sąlygomis. Darbo tikslas - įvertinti įmonių socialinės atsakomybės pokyčius, ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje bei jos daromą įtaką įmonių veiklos rodikliams. Pirmoje darbo dalyje nagrinėja ĮSA teoriniai aspektai. Antroje dalyje analizuojama Lietuvos makroekonominė situacija ir socialiai atsakingos įmonės, jų skiriamos lėšos socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimui. Trečioje darbo dalyje pateikiama atliktos apklausos rezultatai. Atliktas tyrimas parodė, jog ekonominė krizė neigiamai įtakoja socialinę atsakomybę Lietuvos versle bei tai, jog socialinė atsakomybė teigiamai įtakoja įmonių veiklos rezultatus.
Corporate social responsibility is a new conception for Lithuania business. Most of CSR researches in Lithuania are theoretical. Till now all researches in Lithuania were done during economic boom. In this research I try to find the main corporate social responsibility risks and influence to companies financial performance during economic crisis in Lithuania. The aim of this work is to measure corporate social responsibility changes and its influence to business financial performance during economic crisis in Lithuania. In the first part, I analyze theoretical aspects of corporate social responsibility. In the second part, I analyze social responsible business in Lithuania and their expenses. In the third part, I present the results of the research. This research findings show, that the economic crisis has a negative impact on corporate social responsibility in Lithuania and that CSR has a positive impact on business financial performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122638
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.