Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122618
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šelgunovienė, Jurgita
Supervisor: Tandzegolskiene, Ilona
Title: Pedagoginio autoriteto svarba šiuolaikinėje visuomenėje
Other Title: The importance of educational authority in the present day society
Extent: 62 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: pedagoginis autoritetas;pedagogo asmenybės struktūra;pedagoginio autoriteto svarba;educational authority;educator’s personality structure;the importance of the educational authority
Abstract: Pedagogo, kaip subjektyvaus ugdymo proceso dalyvio, autoriteto problema visada buvo ir yra praktinė problema, nulemta vienos ir kitos epochos socialinių, kultūrinių, politinių sąlygų, drauge ir mokslinė, kurios sprendimas padėtų ieškoti moksliškai pagrįstų rekomendacijų, kaip įgyti ir didinti pedagoginį autoritetą dabarties sąlygomis. Pedagogo autoriteto problema pastaraisiais metais pritraukė ne vieno mokslininko dėmesį. Tačiau pastebima, kad pedagogo asmenybės struktūros, autoriteto, pašaukimo problemos tyrinėjimai turi nemažai spragų. Mokslinė problema – nykstantis bei klaidingai suvokiamas pedagoginis autoritetas šiuolaikinėje visuomenėje skatina neigiamą požiūrį į pedagogą ir pedagoginį darbą. Darbo objektas – pedagoginis autoritetas. Probleminis klausimas – kaip pedagoginį autoritetą suvokia šiuolaikinė visuomenė ir kiek pedagoginis autoritetas reikalingas šiuolaikinei visuomenei. Darbo tikslas – išanalizuoti pedagoginio autoriteto reikšmę ir svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Darbo uždaviniai: 1. Apžvelgti autoriteto sampratą, jo struktūrines dalis. 2. Išskirti pagrindinius pedagoginio autoriteto bruožus bei savybes. 3. Nustatyti visuomenės požiūrį į pedagoginį autoritetą tarpukario laikotarpiu bei palyginti jį su šiuolaikiniu požiūriu. 4. Įvertinti pedagoginio autoriteto sampratą, svarbą bei įtaką šiuolaikinei visuomenei ir išskirti pagrindines savybes būdingas autoritetingam pedagogui. Empirinio tyrimo metu paaiškėjo, kad pedagoginis autoritetas šiuolaikinėje visuomenėje suprantamas kaip profesinės pedagogo žinios, sugebėjimai ir visapusis pedagogo asmens išprusimas bei išsilavinimas. Atskleista, kad šiuo metu mokyklose dominuoja deontinis autoritetas, tačiau visapusis pedagoginis autoritetas yra būtina ugdymo sąlyga. Pedagoginio autoriteto nuvertinimą šiuolaikinė visuomenė laiko aktualia problema, kurią sąlygojo aukščiau mokinių pareigų iškeltos mokinių teisės, perdėtai liberali politika mokyklose, pedagogų atsainus požiūris į darbą. Pedagoginį autoritetą visų pirma sąlygoja pedagoginis pašaukimas (suvokiamas kaip pedagogo asmens savybė), atsakingas pedagogų požiūris į darbą; mokomos srities žinios, vertinimo objektyvumas, profesinės žinios, pedagoginiai gabumai bei talentas, padorumas.
The problem of the authority of educators as the subjective part of the educational process has always been and remains a practical problem which is defined by the social, cultural and political conditions of one of another historic period. Simultaneously, it is a scientific problem the solution of which would help to look for methodically grounded recommendations on how to establish and increase the educational authority under the present day conditions. The subject of educational authority has been attracting the attention of numerous scientists during the recent years. However, looking from the point of view of an educator’s personality structure, social standing and professional vocation, this subject is still far from being thoroughly researched. The scientific problem raised in this study is related to the vanishing and often misinterpreted concept of educational authority in the present day society, which encourages negative attitude towards the educators and their work. The object of the study is educational authority. The thesis question: how the present day society perceives the educational authority and to what extent the educational authority is necessary in the present day society. The goal of the study is to analyze the role and the importance of the educational authority in the present day society. The objectives: 1. To review the concept and the structural parts of authority. 2. To define the main characteristic features of the educational authority. 3. To analyze the attitude of the society towards educational authority during the interwar period and to compare it with the present situation. 4. To evaluate the conception and the importance of the educational authority to the present day society as well as its influence on the society and to define the main characteristic features of an educator who has authority. The results obtained from the empirical research suggested that the present day society perceives educational authority as the professional competence of the educator: the knowledge, skills and overall proficiency. It was determined that at present deontic authority prevails in schools, but the general authority is a key factor in the process of education. The devaluation of the educational authority is considered a big problem in the modern society, which is conditioned by the rights that the school students are granted, which exceed the duties of the students, the exaggerated liberalism in schools and the educators’ superficial attitude towards work. The educational authority is first of all influenced by the professional vocation (perceived as the personal character trait of the educator), responsible attitude to work, professional skills and competences in the taught subject, objectivity of assessment, overall professional knowledge, educational aptitudes and talents and the overall decency of the educator.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122618
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.