Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGrigienė, Jurgita-
dc.contributor.authorJoneliūnaitė, Neringa-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:54:30Z-
dc.date.available2020-12-22T22:54:30Z-
dc.date.issued2008-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122543-
dc.description.abstractKiekybinio atstovavimo taisyklė yra aktuali visiems privatiems juridiniams asmenims ir nuo tinkamo šios taisyklės reglamentavimo ir praktinio pritaikomumo priklauso privačių juridinių asmenų sudaromų sandorių galiojimas bei sąžiningų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų apsauga, kadangi ši taisyklė yra tiesiogiai susijusi su ultra vires doktrina. Taigi, šiame darbe analizuojamos kiekybinio atstovavimo taisyklės reglamentavimo ir jos praktinio pritaikymo problemos Lietuvos bendrovių teisėje. Šio darbo tikslai yra tokie: išsiaiškinti kaip kiekybinio atstovavimo taisyklė turėtų būti aiškinama; ir ką apskirtai reiškia taisyklė, kad esant tinkamai nustatytam ir išviešintam kiekybiniam atstovavimui netaikoma nuostata, kad sandoriai sudaryti privačiojo juridinio asmens valdymo organų pažeidžiant savo kompetenciją, sukelia prievoles juridiniam asmeniui; be to svarbu suprasti kiekybinio atstovavimo taisyklės taikymo teisinius padarinius.lt
dc.description.abstractThe rule of joint representation is relevant to all private legal persons. The validity of the contracts made by private legal persons and protection of the rights and legal expectations of third parties depend on the proper regulation of that rule and its suitable use in practice. The rule of joint representation is directly connected to the doctrine of ultra vires. Therefore, the problems of the regulation of the rule of joint representation and its practical use in the Lithuanian laws on companies are analyzed in the present work. The purposes of the present work are: to ascertain how the rule of joint representation should be explained; and generally what does the rule mean, that in case when joint representation is properly determined and made public, such a provision is not applied: that contracts concluded outside the competence of the managing body of the private legal person, obliges the legal person. By the way, it is important to understand the legal consequences of the use of the rule of joint representation.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent30 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectbendrovių teisėlt
dc.subjectkiekybinis atstovavimaslt
dc.subjectjuridinių asmenų sudaromų sandorių galiojimaslt
dc.subjectcompanies lawen
dc.subjectjoint representationen
dc.subjectvalidity of legal persons contractsen
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleKiekybinio atstovavimo taisyklės taikymo problemoslt
dc.title.alternativeThe problems of practical use of the rule of joint representationen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.