Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽardeckaitė- Matulaitienė, Kristina-
dc.contributor.authorApulskytė, Dovilė-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:54:01Z-
dc.date.available2020-12-22T22:54:01Z-
dc.date.issued2010-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122535-
dc.description.abstractTyrimo tikslas - atskleisti sąsajas tarp paauglių seksualinio elgesio, suvokiamų seksualinių santykių normų ir savęs vertinimo. Tyrime dalyvavo 373 keturių Kauno miesto ir rajono mokyklų X-tų ir XI-tų klasių mokiniai, iš jų 223 merginos ir 150 vaikinų. Mokinių amžius pasiskirstė nuo 15 iki 19 metų. Visi paaugliai buvo atrinkti patogiosios atrankos būdu. Paauglių seksualiniai santykiai buvo vertinami klausimų rinkiniu, kuris buvo sudarytas remiantis PSO (Pasaulinė Sveikatos Organizacija) naudojamais klausimynais. Seksualinių santykių normoms tirti buvo sudarytas klausimų rinkinys, remiantis I. Ajzen (2002) pasiūlyta Planuojamo elgesio teorija (TpB). Savęs vertinimui tirti buvo naudojama M. Rosenberg‘o savigarbos skalė (RSV). Tyrimo rezultatai parodė, kad seksualinius santykius turėjusių paauglių suvokiama seksualinė norma yra labiau palanki, nei tų, kurie seksualinių santykių neturėjo. Taip pat nustatyta, kad paauglių, turinčių seksualinius santykius, subjektyviai suvokiama motinos, draugų ir bendraamžių nuomonė priimant sprendimą pradėti seksualinius santykius yra svarbesnė už subjektyviai suvokiamą kitų autoritetų nuomonę, nei seksualinių santykių neturinčių paauglių. Paauglių, turinčių seksualinius santykius, suvokiamas bendraamžių ir draugų pritarimas pradėti seksualinius santykius yra svarbesnis už subjektyviai suvokiamą kitų autoritetų nuomonę, nei seksualinių santykių neturinčių paauglių. Tiek seksualinius santykius turinčių, tiek neturinčių paauglių nuomonė apie seksualinį bendraamžių aktyvumą yra gerokai didesnė už realius statistinius duomenis, tačiau seksualiai aktyvių paauglių nuomonė yra daug labiau nutolusi nuo egzistuojančių realių statistinių duomenų. Be to, tyrimu nustatyta, kad paauglių, kurie turi seksualinius santykius, savęs vertinimas nėra žemesnis už paauglių, kurie seksualinių santykių neturėjo. Taip pat, paauglių savęs vertinimas nėra susijęs su jų suvokiama norma apie bendraamžių seksualinių santykių dažnumą ir seksualinių santykių amžiaus pradžią. Nenustatytas ryšys tarp paauglių savęs vertinimo ir suvokiamos svarbių žmonių nuomonės, priimant sprendimą pradėti seksualinius santykius. Paauglių savęs vertinimas nėra susijęs su suvokiamu svarbių žmonių pritarimu pradėti seksualinius santykius.lt
dc.description.abstractThe aim of the study was to reveal the relationship between adolescents’ sexual behaviour, their perceived sexual norm and their self- esteem. The subjects of the study were 373 adolescents (223 girls and 150 boys), from four different city and district schools of Kaunas. The adolescents were from the 10th and 11th grades. Distribution of students was between the ages of 15 to 19 years. All adolescents were randomly selected. A set of questions have been used to assess the sexual behaviour of the adolescents. This questionnaire was based on the WHO (World Health Organization) use of questionnaires. A special set of questions have been created to reveal the perceived sexual norms of adolescents. They were based on I. Ajzen (2002) proposed Theory of Planned Behaviour (TpB). Rosenberg Self- Esteem Scale (SES) was used for measuring the self- esteem of the adolescents. The results of the study showed that the perceived sexual norm of adolescents who had sexual intercourse is more favourable than those who did not have sexual relations. The subjective perceived opinion of adolescents who had sexual intercourse about their mothers’, friends’ and peers’ opinion about their decision to initiate sexual relationship is found to be more important than subjective opinion of the authorities, when compared to the teens who did not have sexual relationships. Adolescents who had sexual relationship give greater importance to their friends’ and peers’ approval to have sexual relationships rather that the authorities, when compared to the adolescents who did not have sexual intercourse. The opinion of both sexually active and inactive teenagers about their peers’ sexual activity is much higher that the actual statistics, however the opinion of sexually active teens is much more distant from the existing statistics. In addition, the study has found that self- esteem of adolescents who had sexual intercourse is not lower than on the ones who did not have sexual relations. Also, self- esteem in adolescents was found not to be related to their perceived norm about their peers’ frequency of sexual activity and neither to their perceived opinion about the age when they start to have sexual intercourse. There was no relationship found between adolescents’ self-esteem and their perceived norm about the opinion that important people have on the decision to start sexual intercourse. Adolescents’ self-esteem is also not related with their perceived approval of the opinion that important people have in regards to the beginning of sexual activity.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent61 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsantykiailt
dc.subjectsuvokiama seksualinė normalt
dc.subjectsavęs vertinimaslt
dc.subjectsexual behaviouren
dc.subjectperceived sexual normen
dc.subjectself- esteemen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleX-XI klasių mokinių seksualinio elgesio sąsajos su suvokiama seksualinių santykių norma ir savęs vertinimult
dc.title.alternativeThe relationship between 10-11th grade student’s sexual behaviour, their perceived sexual norm and their self- esteemen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinių mokslų fakultetas-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.