Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122503
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Jokūbpreikšas, Lauras
Title: Fizinę negalią turinčių suaugusių asmenų psichologinių reakcijų į savo negalią sąsajos su socialiniu aktyvumu
Other Title: Connections between Physically Disabled Adults' psychological Reactions to Disability and social Activities
Extent: 65 p.
Date: 24-Jan-2013
Keywords: negalia;neįgalusis;socialinis aktyvumas;disability;disabled;social activity
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti fizinę negalią turinčių suaugusių asmenų reakcijų į savo negalią ir socialinio aktyvumo sąsajas. Tyrime dalyvavo tik fizinę negalią įgiję asmenys. Respondentai turėjo užpildyti klausimyną internetu: www.manoapklausa.lt/apklausa/339854072/. Nuoroda buvo nusiųsta į www.draugija.lt, studijuojantiems VDU studentams, su įgyta fizine negalia, o taip pat individualiai buvo prašoma kiekvieno neįgalaus žmogaus, kuriuos pažįsta šio darbo magistrantas. Apklausa truko apie 10 savaičių. Tyrime buvo naudoti du klausimynai: Neįgaliųjų reakcijoms į savo negalią analizuoti buvo naudojamas „Reactions to Impairment and Disability Inventory” klausimynas (“Reakcijos į sveikatos pablogėjimą ir negalią”). Fizinę negalią turinčių suaugusių asmenų socialiniam aktyvumui analizuoti, buvo naudojamas „Work and Social Adjustment Scale“ (WSAS) – „Darbo ir socialinio aktyvumo“ skalė. Tyrimo rezultatai parodė, jog vyrų grupėje žemėjantys socialinio aktyvumo rodikliai yra susiję su labiau pasireiškiančiomis šoko reakcijomis, nerimo, liūdesio, vidinio pykčio, ir išorinio priešiškumo reakcijomis. Moterų grupėje žemėjantys socialinio aktyvumo rodikliai yra susiję su labiau pasireiškiančiomis šoko reakcijomis, nerimo, liūdesio, vidinio pykčio, išorinio priešiškumo reakcijomis. Tačiau didėjantys socialinio aktyvumo rodikliai yra susiję su labiau pasireiškiančia pripažinimo reakcija. Rezultatai rodo, jog Liūdesio ir Išorinio priešiškumo reakcijos nuspėja mažesnį socialinį aktyvumą. Taip pat socialinį aktyvumą nuspėja darbas: jeigu fizinę negalią turintys asmenys turės darbą, tai jiems bus labiau būdingas socialinis aktyvumas. Kiti socialiniai demografiniai rodikliai (lytis, amžius, išsilavinimas, šeimyninė padėtis, norintys / nenorintys pasitarti su psichologu, turintys trumpiau / ilgiau negalią) nenuspėja socialinio aktyvumo.
The aim of the study was to assess connections between physically disabled adults' reactions to disability and social activities. The study included only those people who have physical disabilities. Respondents were asked to fill in the questionnaire online: www.manoapklausa.lt/apklausa/339854072/. The link was sent to www.draugija.lt and VDU students with physical disabilities; each disabled person was also given the questions individually . The survey was on for about 10 weeks. We used two questionnaires: \"Reactions to Impairment and Disability Inventory\". “ Work and Social Adjustment Scale (WSAS)” The research results have shown that indicators of descending social activity in the group of men are associated with such reactions as shock, anxiety, depression, internalized anger, and externalized hostility reactions. Indicators of descending social activity in the womens' group are more associated with shock, anxiety, depression, internalized anger, externalized hostility reactions. However, increasing rates of social activity are associated with acknowledgement response more expressed. The results show that depression and externalized hostility reactions predict reduced social activity. It also predicts the work of social activity: if people with physical disabilities have a job, then they will be more representative of social activity. Other social demographic characteristics (gender, age, education, marital status, willingness / unwillingness to talk with a psychologist and less / more disability) do not predict social activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122503
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.