Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122482
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Pupinis, Karolis
Title: Laminarinio tekėjimo pobūdžio įtakos mikro-kuro elemento efektyvumui modeliavimas
Other Title: Modelling of laminar flow nature influence on microfuel cell performance
Extent: 50 p.
Date: 24-Jan-2013
Keywords: kuro elementas;bemembranis;laminarinis;modeliavimas;fuel cell;membraneless;laminar;modeling
Abstract: Darbe apžvelgiami laminarinio tekėjimo bemembraninių mikro kuro elementų tipai ir konfigūracijos, jų pagrindinės charakteristikos. Aptartas bemembraninio mikro kuro elemento su nepralaidžiais elektrodais teorinis modelis ir kompiuterinio modeliavimo metodika, taikant „Comsol Multiphysics“ programą. Pateikiami ir analizuojami modeliavimo rezultatai. Pasiūlyta ir ištirta kuro elemento konfigūracija su sūkuriniu konvekciniu maišymu, siekiant sumažinti neigiamą nuskurdinto pasienio sluoksnio ties elektrodais įtaką kuro elemento efektyvumui.
The thesis gives an overview of membraneless microfluidic fuel cell configuration, main types and characteristics. Discussed membraneless microfluidic fuel cell’s with non-porous electrodes theoretical model and computer simulation, when using “Comsol Multiphysics” program. Showed and analyzed the results of the simulation. Proposed and investigated membraneless microfluidic fuel cells configuration with convection mixing to reduce the negative depleted layer at the electrode impact on fuel cell performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122482
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.