Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMeilius, Kazys-
dc.contributor.authorŽemaitis, Tomas-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:51:01Z-
dc.date.available2020-12-22T22:51:01Z-
dc.date.issued2011-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122478-
dc.description.abstractTuokiantis bažnyčioje sąlygotas santuokinis sutikimas yra labai retas atvejis. Kadangi tai anomalinis reiškinys kurį bažnytinė teisė toleruoja, tačiau nustato sąlygotam santuokiniams sutikimui griežtus reikalavimus. Pirmiausia reikia pastebėti, jog besituokiantieji ne visada gerai pažįsta vienas kitą ir vėliau santuokoje iškyla daugelis nesusipratimų. Santuokinis sutikimas, kaip dovana vienas kitam, realiai reikalauja iš besituokiančiųjų žinių apie kitą sutuoktinį ir jo charakterio pažinimo. Asmens savybės tam tikru aspektu formuoja žmogaus asmenybę. Savybės gali būti moralinės, fizinės, socialinės, religinės ar teisinės, pavyzdžiui, sąžiningumas, priklausomybės (ligos), socialinis statusas, vedybinė padėtis, išsilavinimas, religinės pažiūros ir t.t. Visos šios savybės yra labai svarbios sutuoktinių gyvenime ir kuomet paaiškėja kad jų nėra arba jos kitokios nei buvo tikėtasi, tuomet santuokos tęstinumui iškyla rimti pavojai. Kadangi sąlygų iškėlimas santuokai yra labai tampriai susijęs su besituokiančiųjų požiūriu į santuokinį gyvenimą ir vienas kitą. Todėl šiame darbe analizuojamas Kanonų teisės Kodekso kan. 1102 pramato aplinkybes kada galima iškelti sąlygas santuokiniame sutikime. Šis kanonas teigia, jog « § 1. Negalima sudaryti santuokos su sąlyga, susijusia su ateitimi. § 2. Santuoka su sąlyga, susijusia su praeitimi ar dabartimi, yra galiojanti arba negaliojanti, atsižvelgiant į tai, ar tai, kas sudaro sąlygą, egzistuoja ar neegzistuoja. § 3. Tačiau sąlygos, apie kurią kalbama § 2, negalima teisėtai iškelti, nebent su raštišku vietos ordinaro leidimu. Pirmiausia darbe pateikiama istorinė sąlygotos santuokos teisinio reguliavimo apžvelgiama. Kurioje istorijos bėgyje pristatomi įvairūs teisinių mokyklų požiūriai į šį teisinį fenomeną santuokos. Kitose darbo dalyse analizuojama kodėl iškelti sąlygas į ateitį negalima o į praeitį ir dabartį – galima. Taip pat nagrinėjos situacijos kada iškeltos santuokai sąlygos tampriai susijusios su kitais santuokinio sutikimo pažeidimais. Todėl esant nekrikščioniškiems arba klaidingiems požiūriams iškyla daug kitų santuokinio sutikimo pažeidimų ir negaliojimų, tokių kaip simuliacija, ir apgavystė. Jei asmuo padaro klaidą dėl to, kad kitas asmuo nuslepia, specialiai pabrėžtą vieną ar kitą savybę, santuokinis sutikimas gali būti pripažintas negaliojančiu. Jeigu savybė yra tokia, kad ji prilygsta arba yra lygiavertė asmeniui, tuomet klaida būtų esminė, o ne atsitiktinė. Todėl santuokos sudarymas, kuomet santuokinis sutikimas būtų duodamas su sąlyga, apsaugotų besituokiančiuosius nuo klaidos ir apgaulės. Galiausiai darbas užbaigiamas pačia santuokinio sutikimo su sąlyga procesinio įrodymo analize.lt
dc.description.abstractIn a case of a Catholic marriage, a conditional marriage contract is extremely rare. As it is an exceptional case, the canon law tolerates it, but imposes strict regulations in a case of such a contract. Firstly, it should be noted that future spouses do not know each other well before the marriage, which may cause misunderstandings in a new family. A conditional marriage contract, considered as a gift to each other, requires to obtain certain knowledge about a future partner and his/her personality. Personal qualities which form a person as such include moral beliefs, physical qualities, social, religious and legal circumstances, for example, honesty, addictions (illnesses), social status, marital status, education, religious beliefs. All these qualities are very important in family life; if it appears they are different from what has been expected before marriage, this fact can cause serious problems. A conditional marriage contract concerns the attitude of future spouses to the marriage as an institute as well as each other. This work analyses the conditional marriage contract as presented in the canon 1102 of the Canon law. This canon contains the following assertions: « § 1. Conditions of a marriage contract cannot be related to future. § 2. Conditions of a marriage contract which are related to present and past are valid or invalid depending on the existance or non-existance of the facts underlying the condition. § 3. Conditions, mentioned in § 2, are considered to be legal only in a case of obtaining a written permission from a local ordinary. Firstly, the research contains the historical overview of the legal regulations of the conditional marriage contract. Views of different legal schools on the issue are presented. In other chapters of the work, the research is conducted with the view to the issue of relating the conditions to past, present and future. The work also includes the analysis of the situations in which the conditions are related to other violations related to the marriage contract. The research reveals that a lot of violations of a marriage contract such as simuliation or cheating are caused due to non-christian or false viewpoints. If a person makes a mistake on the account of another person‘s misleading behaviour, for example, if another person lies about or emphasises one or another quality on purpose, the marriage contract can be anulled. If the quality can be considered essential or defining in respect to the person, the marriage contract can be anulled. A marriage contract is made in order to protect future spouses from deceit or a mistake. The final part of the research presents the analysis of the processual evidence of the conditional marriage contract.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent78 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsantuokalt
dc.subjectsutikimaslt
dc.subjectnegaliojimaslt
dc.subjectsąlygotas sutikimaslt
dc.subjectsantuokinės sąlygoslt
dc.subjectmarriageen
dc.subjectagreementen
dc.subjectinvalidityen
dc.subjectconditional agreementen
dc.subjectmarital conditionsen
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleSąlygotas santuokinis sutikimas (Kan. 1102)lt
dc.title.alternativeConditional Marriage Contract (Can. 1102)en
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.