Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122466
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ragažinskienė, Rasa
Title: Tėvų, auginančių vaiką, turintį autizmo sindromą, emocinių sunkumų sąsajos su įveikimo būdais ir socialine parama
Other Title: Parents raising a child with autism syndrome, emotional difficulties interface with coping techniques and social support
Extent: 73 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: autizmas;tėvai;socialinė parama;emociniai sunkumai;įveikos būdai;autism;parents;social support;emotional problems;coping methods
Abstract: Tyrimo tikslas - įvertinti tėvų, auginančių vaiką, turintį autizmo sindromą, emocinių sunkumų sąsajas su įveikimo būdais ir socialine parama. Tyrime dalyvavo 88 Kauno ir Vilniaus miestų tėvai auginantys vaiką turintį autizmo sindromą. Tiriamieji tyrimui atrinkti patogiosios atrankos būdu, buvo kreipiamasi į specialias įstaigas: Kauno vaikų abilitacijos centras (KVAC); Vilniaus „Rasos“ specialioji mokykla; Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras \"Viltis\". Buvo prašoma sutikimo, apklausti centrą lankančių, autizmo sindromą turinčių, vaikų tėvelius. Gavus leidimą ir tėvams sutikus dalyvauti tyrime, jiems buvo išdalytos anoniminės anketos. Siekiant įvertinti tėvų gaunamos socialinės paramos ir naudojamų įveikimo būdų įtaką emociniams sunkumams (depresijos ir nerimo simptomams). Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvai, gaunantys daugiau socialinės paramos tiek iš šeimos bei kitų svarbių asmenų, jaučia mažiau emocinių sunkumų, t.y. mažiau depresijos ir nerimo simptomų. Tėvai, gaunantys daugiau socialinės paramos iš šeimos bei kitų svarbių asmenų, dažniau keičia savo požiūrį į pozityvesnį, t.y. iš naujo apibrėžia sudėtingą gyvenimo įvykį, kad jį būtų lengviau įveikti ir valdyti. Tėvai, patiriantys daugiau emocinių sunkumų, naudoja mažiau įveikimo būdų. Motinos dažniau dalinasi sunkumais su giminaičiais, ieško pagalbos įvairiose bendruomenėse, kurios teikia pagalbą šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, bei labiau tiki Dievu. Abu tėvai vienodai ar panašiai dalyvauja bažnytinėje veikloje, šeimos sunkumams spręsti ieško profesionalios pagalbos ir patarimų, žiūri aktualias programas per televiziją, tiki, kad likimas išspręs jų problemas, nors taip pat jaučia, kad nesvarbu ką bedarytų turės sunkumų sprendžiant problemas.
The aim of the study was to assess the parents, who have a child with autism syndrome, emotional problems coping with the interface means and social support. The study included 88 cities of Vilnius and Kaunas, parents raising a child with autism syndrome. Subjects selected for the investigation patogiosios selection method was applied to specific bodies, Kaunas Children's Habilitation Center (KVAC), Vilnius, \"Rasos\" special school for children, Vilnius Disabled Education Center \"Viltis\". Permission was sought to question the attendance center, with the autistic syndrome, children's parents. With the permission and consent of parents to participate in the study, they were given an anonymous questionnaire. In order to assess the parents received social support and coping techniques used to influence emotional problems (depression and anxiety symptoms). The results showed that parents who receive more social support from both family and other important people feel less emotional problems, ie less depression and anxiety symptoms. Parents who receive more social support from family and other important people often change their approach to a more positive, re-define the complex life of an event, make it easier to cope with and manage. Parents are experiencing more emotional problems, less use of coping methods. Mothers often shared with family problems, seek help in different communities, which provide assistance to families with a disabled child, and believe more in God. Both parents are equally involved in church or similar activities, family challenges of seeking professional help and advice, looking at current programs on TV, believe that fate will solve their problems, while also feeling that no matter what bedarytų will be more difficult to solve the problems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122466
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.