Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122457
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kazakevičienė, Gintarė
Title: Autobiografijos teorija ir praktika teatre
Other Title: The theory and practice of autobiography in theatre
Extent: 58 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: autobiografija;teorija;praktika;autobiography;theory;practice
Abstract: Šiame darbe, „Autobiografijos teorija ir praktika teatre“, bus pristatyta Philippe Lejaune‘o autobiografijos teorija, apibrėžta ir palyginta modernistinė ir postmodernistinė autobiografinio teatro samprata, išsamiai pristatytos ir tipizuotos pasaulinės autobiografijos patirtys, lyginant jas su Lietuvos kontekstu. Ši tema yra aktuali, nes iki šiol nėra atliktas joks išsamus autobiografinių teatrų tyrimas. Nuo atsiradimo pradžios XX a. pr., autobiografinis teatras nuolat kito ir vystėsi įgaudamas vis naujas formas, todėl iki XXI a. pr. šis teatras išsivystė iki terapinio, estetinio, antropologinio bei edukacinio teatro tipų. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti autobiografijos teoriją ir praktiką teatre, suskirstant autobiografinį teatrą pasaulyje į tipus ir iliustruojant juos pavyzdžiais. Autobiografijos teorija darbe yra analizuojama palyginant įvairių autorių idėjas apie autobiografiją ir autobiografijos teorijos ryšį su kitomis disciplinomis. Autobiografinis teatras yra pristatomas išsamiai nuo susikūrimo pradžios iki šių dienų, skirstant šį laikotarpį į tris etapus, tipizuojant autobiografines patirtis ir iliustruojant jas pavyzdžiais.
This work „The theory and practice of autobiography in theatre“ presents the theory of Philippe Lejaune‘s autobiography, defines and compares modernistic and postmodernistic conception of autobiographical theatre, introduces and epitomizes the global experiences of autobiography, comparing them with Lithuanian context. The subject is actual, as no comprehensive researches of autobiographical theatre have been made yet. Since emerging in the beginning of XX century, the autobiographical theatre was constantly changing and developing, taking new forms. Therefore, till the beginning of XXI century, this theatre evolved into therapeutic, aesthetic, anthropologic and educational theatre. The aim of this work is to analyse the theory and the practice of autobiography in theatre, grouping the world‘s cases of autobiographical theatre into types and illustrating them with examples. In this research the theory of autobiography is analysed comparing the ideas of autobiography of different authors and studying the relation of autobiography theory with other disciplines. Autobiographical theatre is presented from the beginning of its inception till nowadays, deviding this period into three stages, epitomizing the experiences of autobiography and illustrating them with examples.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122457
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.