Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122432
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Mikėnienė, Rosita
Title: Senų žmonių orumo pajauta globos įstaigoje
Other Title: Adults dignity senses in foster home for elderly
Extent: 55 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: orumas;globos namai;senyvas amžius;dignity;foster home;elderly
Abstract: Žmogaus teisių konvencijos pagrindas – žmogaus orumas, jo išsaugojimas. Socialinių darbuotojų tikslas ieškoti galimybių kuo ilgiau išsaugoti šių žmonių orumą. Todėl aktualūs probleminiai tyrimo klausimai - kaip suprantamas žmogaus orumas senų žmonių globos įstaigose, kokie veiksniai svarbūs ieškant galimybių išsaugoti žmogaus orumo pajautą? Tyrimo objektas - asmens orumo pajautos galimybės. Tyrimo tikslas - atskleisti orumo pajautos galimybes senų žmonių globos įstaigose. Tyrime iškelti uždaviniai: 1) atskleisti bendrumo, priklausymo bendruomenei svarbą asmens orumo pajautai; 2) atskleisti tęstinumo svarbą asmens orumo pajautai; 3)atskleisti saugumo bei reikšmingumo jausmo būtinybę asmens orumo pajautai. Siekiant atskleisti senų žmonių orumo pajautos išsaugojimo galimybes buvo atliktas kokybinis fenomenologinis aprašomasis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – interviu, analizė – interpretuojamoji. Tyrime dalyvavo 6 globos namų seneliai. Tyrimas atskleidė didelę bendrumo, tęstinumo, saugumo ir reikšmingumo svarbą senų žmonių orumo pajautai. Būtina didinti senų žmonių užimtumą įstaigose gyvenantiems.
The basic of Human Rights Convention is the dignity of people and it‘s saving. The main goal of social workers is to search for possibilities to store dignity of people. So, actual questions of this research are how to understand dignity of old people in social care institution, what factors are important looking for possibilities to store the sense of dignity for old people? The subject of research is possibilities of dignity sense. The aim of research is to reveal possibilities of dignity sense of old people on social care institution. Main tasks of research are: 1) to reveal the importance of a sense of belonging; 2) to reveal the importance of a sense of continuity; 3) to reveal the importance of a sense of security for old people dignity feeling. The qualitative phenomenological research was done with purpose to cover possibilities of dignity feeling of old people on social care institution. The method of date collection was interview, analysis – interpretative one. Six residents of social care institution were participating in the research. The research reveals how important are senses of security, continuity and belonging when we speak about dignity feeling of old people in social care institution. It is also necessary to increase the occupation activities for old people in social care institutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122432
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on May 1, 2021

Download(s)

48
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.