Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122405
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitelis, Edmundas
Supervisor: Norkutė, Odeta
Title: Gabių vaikų ugdymas Lietuvoje
Other Title: Education of gifted children in Lithuania
Extent: 32 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: gabus vaikas;identifikavimas;ugdymas;gifted children;identifcation;education
Abstract: Šiame darbe analizuojamos gabių vaikų ugdymo programos. Teorinėje dalyje aptariamos gabaus vaiko sąvokos problematika, stengiantis išryškinti ne tik įvardinimo, bet ir tokių vaikų identifikavimo problemas, taip pat atskleidžiant įvairias termino variacijas (itin, ypač gabus, gabus). Teoriškai analizuojami įvairūs gabių vaikų ugdymo modeliai, žvelgiama kaip kai kurie šių modelių taikomi įvairiose institucijose, pradedant Stanfordo universitetu ir baigiant įvairių lygių vidurinio lavinimo institucijomis Lietuvoje (pvz. „Varpelio“ vidurinė mokykla, Kauno „Aušros“ gimnazija, VDU „Rasos“ gimnazija, Nacionalinė Moksleivių Akademija). „Rasos“ gimnazija taip pat pasirinkta dokumentinei atvejo analizei, gilinantis į mokyklos gabių vaikų ugdymą reglamentuojančią dokumentaciją bei pateikiant rekomendacijas jos tobulinimui atsižvelgiant į Nacionalinėje Moksleivių Akademijoje taikomą ugdymo praktiką.
This work analyzes the programs used to educate gifted children at a high school level. The theoretical section of the work investigates the problem of definition of gifted children. Special attention is given not only to the definition problems but also to the difficulties and problems of applying the definitions. In order to clarify further usage of various forms and degrees, a part of the work is dedicated to elucidating the differences between such terms as “gifted”, “especially gifted”, etc., particularly prevalent in Lithuanian language. The theoretical section also discusses various models applied in education of gifted children. These models are also exemplified in the context of institutions that apply them, i.e. Education Program for Gifted Youth of Stanford University, different high school level institutions in Lithuania (National Student Academy, “Rasa” gymnasium, “Aušra” gymnasium, etc.). “Rasa” gymnasium was also chosen for specific, more detailed analysis, critically evaluating documents associated with gifted students’ education and making suggestions for their improvement based on the practices of education at National Student Academy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122405
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.