Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaluntytė, Nijolė-
dc.contributor.authorZdanavičiūtė, Irma-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:46:59Z-
dc.date.available2020-12-22T22:46:59Z-
dc.date.issued2011-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122404-
dc.description.abstractDarbe tyrinėjama šiuolaikinės tautodailės bruožai S. Rožėnienės, V. Jarecko, K. Preidžiaus darbuose. Tyrimas reikšmingas ir aktualus aiškinantis dabartiniu metu problematiškus šiuolaikinės tautodailės klausimus. Nagrinėjami aspektai apima šiuolaikinės tautoilės sampratą, ypatybes. Darbe kreipiamas dėmesys į tradicijas ir inovacijas popieriaus karpiniuose, kalvystėje, tapyboje, nustatant jų tarpusavio ryšius. Tyrimo metu aiškinamasi karpinių, kalvystės, tapybos darbų formaliosios meninės raiškos priemonės, būdingiausi semantiniai įvaizdžiai. Stengiamasi nustatyti tradicijų tęstinumo bei etnokultūrinio tapatumo apraiškas, jų transformacijas, priežastis. Apmąstomos šių tautodailės darbų pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms galimybės, remiantis sociokultūriniu tyrimu, pateikiami keletas pasiūlymų. Darbe pastebima, jog esminis tradicinio ir šiuolaikinio liaudies meno skirtumas yra pastarojo modernumas bei dabartinės kultūrinės aplinkos įtakos. Tyrimo duomenimis paaiškėjo, kad S. Rožėnienės, V. Jarecko ir K. Preidžiaus darbus galima vadinti šiuolaikinės tautodailės pavyzdžiais, kuomet tradicijos jungiamos su naujovėmis. Formaliosiose meninėse darbų ypatybėse nemažai tradicinio geometriškumo, tačiau kūriniai dekoratyvesni, labiau stilizuoti. Pokyčiai pastebimi tematikos plėtroje, ypač akcentuotinas siužetiškumas. Tematiką veikia etninės kultūros patirtys, tradicijos suvokimas, gyvenamoji aplinka, menininko pasaulėžiūra. Paaiškėja, jog inovatyvumas pasireiškia naujų medžiagų, technologijų naudojimu. Būdingiausi įvaizdžiai apima platų spektrą, dauguma jų žinomi tradicijoje, tačiau dažnai netekę simbolinės prasmės ar savaip interpretuojami. Pastebima, jog tautodailininkai sąmoningai siekia pabrėžti tradicijas, etninio ir istorinio tapatumo ženklus: liaudies ir savo krašto architektūros akcentavimą, lietuviškų atributų naudojimą, kaimo, etninės kultūros gyvensenos reliktus. Išskiriamos svarbiausios paskirtys: tradicijų gaivinimas, tautinio tapatumo savimonės skatinimas, ir dekoratyvinė/estetinė funkcija. Remiantis šiais aspektais tautodailininkų darbai gali būti pritaikomi kultūrinio turizmo reikmėms: tautodailės teoriniam ar praktiniam pažinimui.lt
dc.description.abstractThe features of contemporary folk art in S. Rožėnienė, V. Jareckas, K. Preidžius creation is investigated in work. The investigation is significant and urgent trying to explain nowadays problematic questions concerning folk art. Due to this, the aspects concerned in this work involve the general understanding of folk art now trying to understand the meaning of the concept as well as the tradition and innovation correlation in between paper cuts, smithery and painting. Attention is paid to the formal art expression of artworks and the archetypal semantic images. The continuity of traditions, manifestation of ethno-cultural indentity ant its changes, causes are investigated in the work. Also, the opportunities of folk artworks in using it in cultural tourism projects is being explored. On the basis of socio-cultural aspects some offers are suggested. The work have noticed that the main difference between traditional and modern folk art is being up – to - date of the latter and its influence to nowadays life. The investigations have shown that creation of S. Rožėnienė, V. Jareckas, K. Preidžius can be considered as example of contemporary folk art, when traditions are being combined with innovations. The formal art features have shown the traditional geometrical elements are being used. However it also revealed the decorative and stylized visual expression of analysed artworks. The changes are noticed by plot origination, in development of theme too. The theme of artworks is being influenced by ethnic culture, living environment, world-view of an artist. The investigations have shown that, innovations are noticed in new material, tehnology use while making artworks. It includes wide spectrum of archetypal images, which most of it are already known in traditional folk art. However those images has thrown away the symbolical significance and are interpreted in every artists way. The investigations also have shown that traditions, ethnic identity signs, such as: folk and home region architecture, the use of lithuanian attributes, country, ethnic culture life relics are consciuosly emphasized by folk artists. Paying attention to the meaningfulness of folk art nowadays its main role is emphasized: bringing traditions to life, encouragement of understanding national identity and decorative aesthetic function. On the basis of these aspects analyzed folk artworks can be used in cultural tourism projects: by developing theoretical and practical knowledge of folk art.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent98 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectšiuolaikinė tautodailėlt
dc.subjectetnokultūralt
dc.subjectkultūrinis turizmaslt
dc.subjectcontemporary folk arten
dc.subjectethnic cultureen
dc.subjectcultural tourismen
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleŠiuolaikinės tautodailės bruožai Saigūnės Rožėnienės, Vyto Jarecko, Kęstučio Preidžiaus darbuoselt
dc.title.alternativeThe Features of contemporary folk art in Saigūnė Rožėnienė, Vytas Jareckas, Kęstutis Preidžius creationen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.