Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122398
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ladavičius, Vidmantas
Title: Skurdžiai gyvenančios šeimos vaikų socialinės atskirties įveikimo specialiojoje mokykloje galimybių analizė
Other Title: Analysis of possibilities in school for children with special needs to overcome social exclusion of children living with family in Poverty
Extent: 45 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: skurdas;socialinė atskirtis;mokykla;poverty;social exclusion;school
Abstract: Darbe analizuojamos skurdžiai gyvenančios šeimos vaikų socialinės atskirties įveikimo galimybės specialiojoje mokykloje. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad skurdžiai gyvenančios šeimos vaikai, besimokantys specialiojoje mokykloje, yra veiksmingiau įgalinami įveikti socialinę atskirtį lyginant su tos pačios šeimos vaikais, kurie mokosi įprastoje pagrindinėje mokykloje. Tyrimo tipas – kokybinis, dalyvių atranka – kriterinė, tyrimo lauką sudarė šeima, specialioji mokykla, kaimo bendruomenė. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto interviu, standartizuoto interviu paauglių problemoms įvertinti, stebėjimo ir dokumentų analizės metodais. Gauti tyrimo duomenys rodo, kad skurdžiai gyvenančios šeimos vaikai gali paveldėti tėvų gyvensenos bruožus – nedalyvavimą ugdymo veikloje ir integracijos stoką, žemą motyvaciją, neišmoksta naudotis daiktais, pinigais, planuoti laiką ir veiksmus, neišmoksta taupumo, jiems charakteringa yra ankstyva seksualinio gyvenimo pradžia, jie išgyvena stiprų marginalumo jausmą, neapsaugotumą, priklausomumą ir nevisavertiškumą. Atėję mokytis į įprastą kaimo pagrindinę mokyklą priklausantys skurdo kultūrai vaikai ir mokytojai tarpusavyje nesusikalba, juos diskriminuoja suaugusieji ir bendraamžiai dėl neturto ir „nesuprantamo“ elgesio, dėl išgyvenamų stiprių marginalumo jausmų, neapsaugotumo, priklausomumo ir nevisavertiškumo emocinės būsenos šie vaikai sunkiai adaptuojasi mokykloje. Dėl būdingo skurdui gyvenimo nuolatinėje streso situacijoje tokių vaikų psichosocialinė raida sutrinka ir jie nukreipiami mokytis į specialiąją mokyklą. Specialioji mokykla turi žymiai geresnes galimybes įgalinti skurdžiai gyvenančios šeimos vaikus įveikti socialinę atskirtį, nes joje dirba žymiai daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, daugiau individualaus darbo, organizuojama daug užklasinių renginių, dirbama komandomis.
This research work analyse the possibilities in school for children with special needs to defeat social exclusion of children living with family in Poverty. Results of research establish that children living with family in Poverty and go to in school for children with special needs are more effective enable to overcome social exclusion as compared to children of this family who go to simple secondary school. Results of research also establish children living with family in Poverty are heritors of the poor life some characteristics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122398
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.