Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122348
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šimkus, Audrius
Title: Management of volunteering human resources in nongovernmental organisations
Other Title: Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose
Extent: 40 p.
Date: 14-Nov-2013
Keywords: volunteer;volunteering;management of volunteering human resources;nongovernmental organisations;savanoris;savanorystė;savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas;nevyriausybinė organizacija
Abstract: The dissertation reveals volunteering as an object of scientific research, its development in the world, conception formation in the context of scientific research. Theoretical aspects of volunteering and nongovernmental organisations inter dependence are presented: definition of nongovernmental organisations, volunteering significance to nongovernmental organisations. Theoretical analysis of management of volunteering human resources in nongovernmental organisations, accountancy of management of volunteering human resources activities (volunteers accountancy, analysis of volunteering activities, volunteers planning, volunteers recruiting, volunteers selection, volunteers adaptation, volunteers evaluation, volunteers training, management of volunteers movements, assurance of volunteers safety, volunteers motivation). The dissertation presents modeling of volunteering human resources, research methods strategies, research (qualitative and quantitative) structure and organisation. The dissertation also includes research results, analyses the frequency of questionnaire responses, Pearson‘s and Kendall‘s correlation calculations, relation between variables, structure of factors researched applying factorial analysis to impact calculation of independent variables. Interviews are reviewed, which were performed aiming to clear up the situation of management of volunteering human resources in Lithuania. Experts, leaders of various nongovernmental organisations, managers and specialists of the highest level, complying the standards for experts, were interviewed. Quantitative and qualitative research results and their inter correlation were generalized. Theoretical model for management of volunteering human resources was adjusted grounding on these results. Model implementation algorithm in nongovernmental organizations is prepared.
Disertacijoje atskleidžiama savanorystė kaip mokslinių tyrimų objektas, jos raida pasaulyje, sampratos formavimasis mokslinių tyrimų kontekste. Pateikiami savanorystės ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio priklausomybės teoriniai aspektai: nevyriausybinių organizacijų samprata, savanorystės reikšmė nevyriausybinėms organizacijoms. Analizuojama savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose, savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo veiklų (savanoriškų veiklų analizė, savanorių apskaita, planavimas, verbavimas, atranka, adaptavimas, vertinimas, mokymas, judėjimo valdymas, saugos užtikrinimas, motyvavimas) teorinė analizė. Pateikiamas savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo modeliavimas, tyrimo metodų strategijos, tyrimo (kiekybinio ir kokybinio) struktūra ir organizavimas. Taip pat pateikiami tyrimo rezultatai, analizuojama atsakymų į anketos klausimus skirstiniai, Pearson’o ir Kendall’o koreliacijos skaičiavimai, ryšiai tarp kintamųjų, faktorinės analizės metodu ištirtų veiksnių struktūra, nepriklausomų kintamųjų įtakos skaičiavimai. Aprašomi interviu, kurie buvo atlikti norint ištirti savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumus Lietuvos nevyriausybinėse organizacijose. Interviu metu apklausti ekspertai – įvairių nevyriausybinių organizacijų vadovai, aukščiausio lygmens vadybininkai ar specialistai, atitinkantys ekspertams keltus reikalavimus. Apibendrinami kiekybinio ir kokybinio tyrimų rezultatai, jų tarpusavio ryšiai. Atsižvelgiant į gautus rezultatus koreguojamas Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo nevyriausybinėse organizacijose teorinis modelis. Parengtas modelio įgyvendinimo nevyriausybinėse organizacijose algoritmas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122348
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.