Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122346
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Mockus, Modestas
Title: Autonominės saulės energijos sistemos modeliavimas
Other Title: Modeling of stand-alone solar power system
Extent: 54 p.
Date: 25-Jan-2012
Keywords: saulės energija;fotovoltinis;modeliavimas;optimizavimas;solar energy;photovoltaic;modelling;optimization
Abstract: Energetikos sistemos decentralizacija yra neišvengiamai susijusi su šiuolaikinės energetikos sistemos perėjimu prie tvarios ir ilgalaikės alternatyvos – atsinaujinantys energijos šaltiniai. Viena didžiausių perspektyvų – saulės energetika. Šiame darbe atlikta literatūros analizė apie fotovoltines sistemas ir jų komponentus. Remiantis vidutinio Lietuvos gyventojo elektros vartojimo įpročiais, atiktas modeliavimas sistemos, kuri tenkintų vidutinius poreikius. Optimizuojant elektros energijos vartojimą ir sistemos komponentus stebėta kaip tai veikia energijos suvartojimą, perteklinės energijos efektyvesnį panaudojimą, akumuliatorių darbo režimą. Įvertintas sistemos veikimas mažiausio ir didžiausio saulės spinduliuotės lygio Lietuvoje sąlygomis.
Decentralization of today‘s energy system is inevitability related to conversion to sustainable power system. Solar energy has the most potential to partially replace finite energy sources used today. A research on solar power systems and main components of the autonomous system was made in this paper. Autonomous photovoltaic system modelling was conducted. System size was chosen with reference to middle class user electric power consumption habbits in Lithuania. Consumption optimization and system load optimization were done and effects on consuption rate, excess electricity output and operating mode of batteries were observed and analysed. Optimized system‘s operation during the lowest and highest solar radiation conditions in Lithuania were evaluated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122346
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

36
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.