Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122307
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Karolina
Title: Įvykinės informacijos vizualizavimas interneto naujienų portalų "15min.lt" ir "Delfi.lt" temų tvarkaraščiuose
Other Title: Visualization of Information in “15min.lt” and “Delfi.lt” Online News Portals
Extent: 83 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: interneto naujienų portalai;naujienų portalai;žiniasklaida;"Delfi.lt";"15min.lt";online news portals;online media;journalism;Delfi.lt;15min.lt
Abstract: Medijų pokyčiai ir visuomenės poreikis operatyviai gauti informaciją padarė didelę įtaką naujajai žiniasklaidai. Vis greitėjantis gyvenimo tempas padiktavo naujas taisykles ir ilgainiui sukūrė naują mediją – interneto naujienų portalus. Interneto naujienų portalai, nors ir būdami nauja medijų rūšimi, jau turi savo auditoriją, kūrimo taisykles, veiklos mechanizmą. Teorinėje magistro baigiamojo darbo dalyje naujoji žiniasklaida analizuojama keliais aspektais - socialiniu, istoriniu ir technologiniu. Pirmajame skyriuje nagrinėjami naujienų portalų Vakarų šalyse ir Lietuvoje atsiradimo ir funkcionavimo aspektai. Antrojoje darbo dalyje yra analizuojama naujienų portalų įvykinė informacija, jos vizualizavimas. Remiantis moksline literatūra buvo išskirti keturi pagrindiniai įvykinės informacijos kriterijai interneto naujienų portaluose publikuojamai įvykinei informacijai ir jos vizualizavimui aptarti: savailaikiškumas, konfliktas, unikalumas ir grįžtamasis ryšys. Trečioji darbo dalis yra skirta interneto naujienų portalų „Delfi.lt“ ir „15min.lt“ pateikiamos informacijos vizualizavimo kokybinei ir kiekybinei analizėms. Šioje dalyje analizė atliekama pasitelkus ir kokybinius pusiau struktūruotus interviu su penkiais medijų vizualizacijos ir komunikacijos ekspertais bei Lietuvos interneto naujienų portalų „15min.lt“ ir „Delfi.lt“ redaktoriais. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai su visa papildoma darbo medžiaga. Darbo objektas – įvykinės informacijos vizualizavimas Lietuvos interneto naujienų portaluose „Delfi.lt“ ir „15min.lt”. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos interneto naujienų portalų „Delfi.lt“ ir „15min.lt“ rubrikose „Kriminalai“, „Nusikaltimai ir nelaimės“, „Pramogos“ subrubrikoje „Kultūros parkas“ ir rubrikoje „Kultūra“ publikuojamų naujienų vizualizavimą. Darbo uždaviniai: naudojant literatūros šaltinių analizę apžvelgti interneto naujienų portalus istoriniu, socialiniu ir technologiniu aspektais; ištirti interneto naujienų portalų „Delfi.lt“ ir „15min.lt“ įvykinės informacijos vizualizavimą taikant kokybinio ir kiekybinio tyrimų metodus (empirinių duomenų analizė); remiantis atliktų tyrimų rezultatais ir pasitelkiant pusiau struktūruotų interviu metu gautą medžiagą parengti rekomendacijas interneto naujienų portalų žurnalistams. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, turinio kiekybinė ir kokybinė analizės ir penki pusiau struktūruoti interviu su ekspertais bei du su tiriamų žiniasklaidos priemonių atstovais. Tyrimų rezultatai atsakė į iškeltą klausimą, ko trūksta interneto naujienų portaluose publikuojamos įvykinės informacijos vizualizacijai. Gauti rezultatai įrodė, kad Lietuvos interneto naujienų portalams trūksta unikalaus ir išsamaus, tiek vizualine, tiek ir tekstine prasmėmis, turinio.
Changes in media and the need of the society to receive information as quick as it is possible had a big influence on today‘s media and has created new kind of it – online news portals. Online news portals are the websites that brings information from different diverse sources in a uniform way. Benefits of online news portals are interactivity, operability, hypertextuality and an opportunity to get the feedback from readers. In the theoretical part of the master thesis Internet media is analysed in three different aspects: technical, social and historical. The first part of the thesis describes content analysis of themes of agenda in West countries and Lithuania. In the second part visualization of information is being analysed. On the scientific bases, the material has been analysed according to four main criteria of visualization of news information: timeliness, conflict, uniqueness and the feedback. The third part is devoted to the analysis of visualization of news information in Lithuanian websites “Delfi.lt” and “15min.lt”. In this part of the thesis have been used half structured interviews with five media visualization and communication experts. The conclusions of thesis, the list of literature with appendixes of additional materials of the research are provided at the end of the thesis. The object of the thesis – visualization of event information in Lithuanian online news portals „Delfi.lt“ and „15min.lt“ . The aim of the thesis is to quantitatively and qualitatively analyze visualization of news information in Crimes and Culture column’s in Lithuanian online news portals „Delfi.lt“ and „15min.lt“ . Research methods: the analysis of literature, data, quantitative research and five half structured qualitative interviews with media visualization and communication experts and two with editors. The tasks of the thesis: using the analysis of literature and data to make a short review of the Internet media in three different aspects: technical, social and historical; applying the qualitative and quantitative research methods to analyse news information in the Online news portals “Delfi.lt” and “15min.lt”; to prepare suggestions and tips for journalists who are working in news portals on a basis of the results of research. The results of the research have answered the question – what is the lack of visualization for news information in the online news portals. The results show that Lithuanian online news portals have the lack of visual and textual uniqueness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122307
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

78
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.