Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122305
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Valentaitė, Jurgita
Supervisor: Drunga, Mykolas
Title: Gyvūnų teisių judėjimų apžvalga Lietuvos ir užsienio šalių interneto žiniasklaidoje
Other Title: Review of Animal rights movements in Lithuanian and foreign media
Extent: 97 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: gyvūnų teisės;gyvūnų teisių judėjimai;interneto žiniasklaida;animal rights;animal rights movements;media
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas interneto žiniasklaidos vaidmuo kovojant už gyvūnų teises Lietuvoje ir užsienio šalyse. Atliekant tyrimą remtasi analitiniu aprašomuoju ir pusiau struktūrizuoto interviu metodais: atsitiktiniu būdu surinkta Lietuvos ir užsienio interneto žiniasklaidoje pateikiama medžiaga, susijusi su gyvūnų teisių judėjimais; paimti interviu iš už gyvūnų teises kovojančių institucijų atstovų (VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ vadovės Beatričės Vaitiekūnaitės, „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos“ vadovės Brigitos Kymantaitės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo Giedriaus Blekaičio; Seimo nario Vytauto Juozapaičio). Naudojantis analitiniu aprašomuoju metodu išanalizuota Lietuvos ir užsienio interneto žiniasklaidoje pateikta medžiaga; naudojantis pusiau struktūrizuotu metodu išanalizuota už gyvūnų teises atsakingų institucijų atstovų interviu. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad žiniasklaida – pagrindinis ginklas, supažindinantis žmones su problemomis, kurios susijusios su gyvūnų teisėmis. Interneto portaluose ne tik skelbiama informacija apie gyvūnų teisių pažeidimus, bet ir pranešama apie vykdomas socialines akcijas, kurių tikslas – šviesti visuomenę, ieškoti beglobiams gyvūnams namų. Už gyvūnų teises kovojančių organizacijų atstovų teigimu, interneto žiniasklaida kovoje už gyvūnų teises atlieka labai svarbų vaidmenį, nes interneto erdvės medžiaga informuoja daugiausiai visuomenės ir tą padaro greičiau nei kitos žiniasklaidos priemonės. Tikimasi, kad šios temos viešinimas, dažnesnės žinutės spaudoje keis esamą situaciją ir gyvūnai įgaus daugiau teisių bei laisvių. Lietuvos gyvūnų teisių specialistai sutinka, kad Lietuvoje baudas už gyvūnų teisių pažeidimus reikėtų didinti. Iškeliama problema, kad mūsų šalyje yra nepakankamai gyvūnų prieglaudų, kurios pasirūpintų skriaudžiamu arba benamiu gyvūnu. Vieni gyvūnų teisių specialistai teigia, kad labiau išsivysčiusiose šalyse gyvūnų globos organizacijos finansiškai yra daug stipresnės, todėl ten gyvūnais rūpinamasi labiau, kiti teigia, jog gyvūnų teisių klausimu situacija yra panaši visose pasaulio šalyse. Nėra žinoma ir tai, ar mūsų šalyje žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų yra padaugėję, ar tiesiog jie labiau viešinami. Manoma, kad antrasis variantas yra arčiau tiesos. Interneto portalų medžiaga atskleidžia, kad Lietuvoje už žiaurų elgesį su gyvūnu, jeigu dėl to gyvūnas nudvėsė, buvo suluošintas arba kankinamas, baudžiama viešaisiais darbais, bauda (nuo 100 Lt iki 1000 Lt), areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Griežtesnės bausmės taikomos Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje ir visose kitose Europos Sąjungos šalyse, išskyrus Belgiją (žr. 6 priedą). Šie rezultatai atspindi bendrąsias Lietuvos ir užsienio institucijų, kovojančių už gyvūnų teises, tendencijas, tačiau norint daryti platesnes, tikslesnes išvadas, reikėtų išanalizuoti daugiau medžiagos, pateikiamos interneto žiniasklaidoje, bei paimti interviu iš užsienio gyvūnų teises ginančių institucijų atstovų.
The purpose of this work is to show the importance of media and its fight for animal rights. The survey was based on descriptive analytical and semi-structured interview techniques: information related to animals rights movements gathered from local and foreign online media‘s sources; interviews taken from representatives of institutions which are fighting for animal rights (State enterprise „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ head of enterprise – Beatričė Vaitiekūnaitė, „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“ head of enterprise – Brigitos Kymantaitės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos representative Giedrius Blekaitis; politician – Vytautas Juozapaitis). Lithuania’s and foreign online media’s posted information was analyzed in analytical descriptive method. The investigation revealed that the media is a key to introduce people to the problems that are associated with animal rights. Internet portals not only provide information about animal rights, but also inform about current social campaigns aimed to educate the society and to find homes for animals in need. According to the representatives of animal rights organizations, online media plays an important role in the fight for animal’s rights by informing a huge amount of people within short period of time. It is believed, that making these themes public will affect current situation and animals will increase their rights. Lithuanian animal rights experts agree that penalties for animal rights violations in Lithuania should be increased. The issue of lack of animal shelters that could take care of mistreated or homeless animals is under the spotlight at the moment. Some animal rights experts say that financial situation of animal welfare organization in more developed countries is much stronger, which results into better quality of animals welfare, while others claim that the status of animal rights is the same all over the world. It is also not known, whether our country cruelty to animals cases have risen, or they are just more public nowadays. The second option is believed to be closer to the truth. According to some Internet portals, person that uses any violence on an animal, cripple, torture, or cause death to him, will be punished with community service, a fine (from 100 litas to 1000 litas), arrest or imprisonment of up to one year. Stronger penalties are applied in Poland, United Kingdom and all other European Union countries, except of Belgium. These results reflect the general trends of Lithuanian and foreign institutions that are involved in the fight for animal rights, but in order to make final conclusions, more data from the online media should be analyzed, as well as more interviews from the representatives of foreign animal rights organizations should be taken.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122305
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

448
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.