Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122286
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sakalinskaitė, Inga
Title: Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymo edukologiniai veiksniai
Other Title: Educological factors of the civil servants training system development
Extent: 54 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: valstybės tarnautojas;kvalifikacijos tobulinimas;mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema;civil servant;profesional training;civil servants training system
Abstract: Daugelis autorių aptardami valstybės tarnautojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo sistemą labiau gilinasi į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą įtakojančius finansinius, teisinius veiksnius. Todėl šiame darbe siekiama nustatyti valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymo edukologinius veiksnius. Atlikta literatūros šaltinių analizė, apibūdinta valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, jos elementai ir funkcijos, nustatyti sistemos vystymo veiksniai. Norint išsiaiškinti valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymo edukologinius poreikius atlikta valstybės tarnautojų anketinė apklausa bei atliktas interviu su kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovais. Apklausti 78 valstybės tarnautojai ir 6 mokymus valstybės tarnautojams mokymus organizuojančių institucijų vadovai. Atlikti tyrimai parodė, kad valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema nėra labai efektyvi ir nesukuria pakankamų edukologinių prielaidų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo proceso vystymuisi.
Educological factors of the civil servants training system are not much analysed. Various authors analyses influence of the financial, juridical factors for the civil servants training system. Therefore the point of this research is to estimate educological factors of the civil training system. In this research the are described the elements and functions of the civil servants training system. The factors or the civil servants training system are also described. To establish the educological requirements of the civil servants training system development was caried out a survey of the civil servants and was done the interview with managers of the civil servants training intitutions. In this research took part 78 civil servants and 6 managers of the civil servants training institutions. The survey showed that the civil servants training system is not very effective and don‘t create enuogh educological assumptions for the the development of civil servants training process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122286
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.