Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122282
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karalienė, Rima
Title: Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelis
Other Title: The model of educating behaviourally and emotionally disordered children in primary school
Extent: 77 p.
Date: 9-Jun-2008
Keywords: elgesys;emocijos;sutrikimai;behaviour;emotion;disorder
Abstract: Pastaruoju metu vis didėja mokytojų ir tėvų susirūpinimas dėl elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo. Šie vaikai turi bendravimo ir mokymosi problemų, yra sunkiai auklėjami, aplinkiniams pridaro daug rūpesčių. Darbas su šiais vaikais iš mokytojo pareikalauja daugiau psichologinės įtampos, pastangų, kūrybiškumo, organizacinių sugebėjimų. Tyrimo problema - nėra teoriškai pagrįsto, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo, pradinėje mokykloje, modelio. Pradinės mokyklos mokytojams trūksta kompetencijos identifikuoti šiuos sutrikimus, šiuos sutrikimus turinčių vaikų problemas ir naudoti tinkamus vaikų ugdymo metodus (teisingus šių problemų sprendimo būdus). Tyrimo objektas – Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Darbo tikslas – sukurti elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelį. Uždaviniai: • Apibrėžti elgesio ir emocijų sutrikimų sampratą, priežastis ir veiksnius, skatinančius jų atsiradimą. • Atskleisti kokie emocijų, elgesio, veiklos sutrikimai dažniausiai pasireiškia vaikams pradinėje mokykloje. • Identifikuoti pagrindines elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo problemas ir nustatyti, kokius metodus taiko mokytojai pradinėje mokykloje, jas spręsdami. • Pateikti elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelį. Šiai problemai spręsti pasirinktas aprašomasis tyrimo tipas. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: pirmajame – kiekybinis (anketinė apklausa), antrajame – kokybinis (mokytojų focus grupių struktūruotas interviu). Respondentės – Garliavos mokyklų pradinių klasių mokytojos. Šis darbas padės pradinių klasių mokytojoms taikyti efektyvius mokymo metodus, ugdant elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus. Tyrimo metu gauti rezultatai ir sudarytas elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelis, bus panaudoti Garliavos mokykloje darželyje, organizuojant minėtų sutrikimų turinčių vaikų ugdymą
Teachers‘ and parent‘s concern about the educating of behaviourally and emotionally disordered children is remarkably increasing.These children face with socializing and learning problems,cause difficulties in bringing them up and make trouble for other people.Work with the sort of these children demands more psychological stress,efforts,creativity and organizational skills from the teacher. The problem of the research - there is no theoretically based model of educating behaviourally and emotionally disordered children in primary school.Primary school teachers are not competent enough to identify this kind of disorder, recognize the problems these children face with and consiquently are not able to use appropriate methods (correct ways of solving these problems) of educating this group of children. The objective of the research – educating behaviourally and emotionally disordered children. The aim of the theses – to create the model of educating behaviourally and emotionally disordered children in primary school. The main tasks: - To define the concept of behavioural and emotional disorder,its origin and factors stimulating their beginning. - To find out what sorts of disorder are most frequently observed in primary school children‘s behaviour,emotions and actions. - To identify the main problem in educating behaviourally and emotionally disordered children and to reveal the methods applied by primary teachers in order to solve these problems. - To present the model of educating behaviourally and emotionally disordered children in primary school. To solve this problem a descriptive research type has been chosen.The research has been carried out in two stages,namely, the first –quantitative stage(survey of questionnaires) and the second-qualitative stage(the structured interviewing of focus teachers group).Primary teachers of Garliava schools have been the respondents of the survey. This work will help primary teachers to apply effective teaching methods in educating behaviourally and emotionally disordered children .The results of the research and the developed model of educating behaviourally and emotionally disordered children in primary school will be applied in Garliava school-kindergarten by organizing the education of the children group mentioned above.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122282
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

184
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.