Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122243
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Milerytė-Japertienė, Giedrė
Title: Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945-1990 m
Other Title: The visions of Lithuania and Polish relations in emigration 1945–1990
Extent: 166 p.
Date: 7-Jan-2013
Keywords: Lietuva;Lenkija;išeivija;Lithuania;Poland;emigration
Abstract: Pastaruosius kelerius metus santykiai tarp kaimyninių Lietuvos ir Lenkijos valstybių, bent jau politiniame lygmenyje, labai įtempti. Iš naujo prisimenamos senos nuoskaudos. Todėl tik dar labiau aktualėja bendro dialogo paieškos. O istorija rodo, kad ir sunkiomis sąlygomis jo būta ir anksčiau. Pokario likimai Lietuvai ir Lenkijai susiklostė skirtingai. Pirmoji pateko į Sovietų Sąjungos sudėtį. Vakarai inkorporavimo į SSRS niekada nepripažino. Išeivija turėjo atvirą veiklos lauką, mat per Lietuvos diplomatines atstovybes buvo išsaugotas valstybės tęstinumas. Tuo tarpu Lenkijos Liaudies Respublika gavo nominalų suverenumą. Jų egzilinė vyriausybė prarado savo buvusius partnerius, o lenkų egzilio diplomatų įtaka bet kokiems įvykiams Europoje tapo labai apribota. Pripažinus Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybę, prasidėjo tarptautinė egzilinės vyriausybės Londone izoliacija. Šios disertacijos tikslas yra išanalizuoti lietuvių ir lenkų santykius emigracijoje bei lietuvių ir lenkų subrandintus Lietuvos ir Lenkijos ateities santykių vaizdinius. Tam disertacijoje stengiamasi rekonstruoti oficialių išeivijoje veikusių lietuvių ir lenkų organizacijų ir institucijų narių megztus kontaktus siekiant sureguliuoti tarpusavio santykius; išnagrinėti atskirų asmenų, kurie darė įtaką platesnėms išeivijos masėms, generuotus vaizdinius lietuvių ir lenkų bei Lietuvos ir Lenkijos santykių klausimu; pristatyti išeivijoje egzistavusius lietuvių ir lenkų sambūrius, jų vaizdinius, kurie įtakojo lietuvių ir lenkų santykių raidą; bei aptarti, kaip lietuvių ir lenkų santykiai buvo įtakojami įvairių federacinių projektų.
Over the past few years, relations between the neighboring countries of Lithuania and Poland have been, at least at the political level, very tense. Old grievances have been remembered. Therefore the search for a common dialogue is still very real. And history shows that, even in difficult conditions, such dialogue existed in the past. Lithuania and Poland had different post – war fates. Lithuania was annexed by the Soviet Union, although its incorporation was never recognized by the West. Lithuanian émigrés were able to act openly, because the Lithuanian diplomatic missions preserved the continuity of the Lithuanian state. Meanwhile, the People‘s Republic of Poland maintained nominal sovereignty. The Polish government–in–exile lost its former partners. With the recognition of the People‘s Republic of Poland by the West, its government began to isolate the Polish government–in–exile on the international stage. Despite the prevailing unfavorable international situation, the government–in–exile continued to function. The objective of this thesis is to analyze the relationship between the Lithuanian and Polish Diasporas and to analyze visions of a future relationship between Lithuania and Poland that developed among exiles. For this dissertation is trying to reconstruct the contacts that were developed between official Lithuanian and Polish organizations in exile and their members in order to regulate mutual relations; to examine individuals who generated images of Lithuanians and Poles and visions of Lithuanian-Polish relations that had an impact on the wider Diaspora; to reveal existing gatherings of Lithuanians and Poles in exile and their visions, which influenced the development of Lithuanian – Polish relations and to discuss how Lithuanian-Polish relations have been influenced by a variety of federal projects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122243
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.