Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122224
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Barauskas, Modestas
Supervisor: Budrytė, Rimantė
Title: Rusijos ir Kinijos santykiai 21 amžiuje: konfrontacija Vs. bendradarbiavimas
Other Title: Russia and China relations in the 21st century: collaboration Vs. confrontation
Extent: 119 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: Rusija;Kinija;konfrontacija;Russia;China;confrontation
Abstract: Šio darbo objektas – Rusijos ir Kinijos santykiai. Darbo tikslas: nustatyti, ar Rusijos ir Kinijos santykiuose dominuoja bendradarbiavimas ar konfrontacija. Darbo pagrindiniai uždaviniai: apsibrėžti kontekstą, kuriame formavosi Rusijos ir Kinijos santykiai – tiek istorinį, tiek ir ideologinį (Šaltojo Karo metu ir vėliau); apsibrėžti šalių požiūrį į dvišalį bendradarbiavimą, į tarpatautinę sistemą ir jos veikėjus; aptarti šalių bendradarbiavimą ekonimonėje, karinėje, politinėje srityse bei regioninį bendradarbiavimą; nustatyti, kas ateityje taps svarbesnis faktorius, ar šalių bendradarbiavimas, ar konfrontacija. Šiame darbe naudojamas aprašomasis-palyginamasis metodas. Istoriškai Rusijos – Kinijos santykiai klostėsi nevienareikšmiškai: abi šalys turėjo savų ambicijų, peraugančių į dvišalį bendradarbiavimą, o kartais net sukeliančių konfliktines situacijas. Šiuo metu Rusijos santykiai yra pozityvūs, jiems būdingas bendradarbiavimas, nes abi šalys atranda bendrų sąlyčio taškų – tai regioninis bendradarbiavimas, bendras noras reformuoti tarptautinę sistemą – įvesti sistemoje daugiau polių, liberalizuoti sistemą, siekiant panaikinti JAV monopolį. Rusija ir Kinija atrado abiems šalims svarbias sritis, tai karinis bendradarbiavimas bei bendradarbiavimas energetikos srityje. Kol kas neišnaudotos visos galimybės bendradarbiaujant regioniniame lygmenyje ir ekonomikos srityje. Abi šalys išskiria svarbias regionines organizacijas ASEAN, APEC, Šanchajaus Bendradarbiavimo Organizacija. Šios organizacijos naudingos vykdant Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą, tiek ir tarpregioninį bendradarbiavimą tarp NVS ir Pietryčių Azijos Regiono. Šiuo metu Kinijos ir Rusijos statusas tarptautinėje sistemoje dar nėra aiškus – Kinija jau beveik įsitvirtino Pietryčių Azijos regione ir netrukus gali tapti reikšminga pasauliniame lygmenyje (šiuo metu Kinijos ekonomika gana ženkliai įtakoja pasaulinės ekonomikos dinamika), gali būti, kad artimiausiu metu Kinija mes iššūkį JAV; tuo tarpu Rusijos pozicija dar nėra aiški, buvusi svarbi valstybė po Šaltojo Karo prarado savo buvusį statusą ir mėgina iš naujo atrasti savo vietą pasaulyje, kaip alternatyvi niša Rusijos geopolitikoje pradėta naudoti energetika kaip poveikio priemonė vykdant Energetikos diplomatiją. Sudėtinga prognozuoti, ar Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimas pakryps neigiama ar teigiama linkme, tai iš esmės priklausys nuo Rusijos ir Kinijos statuso pasikeitimo tiek regioniniame, tiek ir globaliame lygmenyje. Nuo Rusijos ir Kinijos energetinės politikos tikslų priklausys ar šalims bus naudingas dvišalis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas priklausys ir nuo Vakarų valstybių statuso tarptautinėje sistemoje, gali būti, kad Kinija ir Rusija dėl globalizacijos poveikio bus priverstos perimti tam tikras Vakarietiškas vertybes, ir dvišalis bendradarbiavimas, nukreiptas prieš vakarietiškas vertybes ir vakarų dominavimą bus neaktualus.
The main working object of the paper is – Russia and China relations. The objective of this paper is to find out whether the confrontation or the collaboration dominates in the China – Russia relations. The main tasks of the paper are: to define the historical (during the cold war and later) and ideological context significant for China and Russia relations; to find out the positions of China and Russia about bilateral collaboration, international system, about the actors of the international system; to define the collaboration of China and Russia in economical, political and regional aspects; to find out what will be more significant collaboration or confrontation in bilateral relations of China and Russia . This paper is written using a comparative-descriptive method. Historically the relations of China and Russia were not very static: both countries had different attitudes to each other. There were situations that could cause a conflict between Russia and China. Today relations between Russia and China are positive – both countries try to collaborate, because they have some common values today. Russia and China have similar views of regional cooperation, of how to reform the international system (to create a multipolar system with no US domination in it); both countries collaborate in energetic and military fields. Both countries haven’t gained an advantage of economical and regional collaboration. China and Russia name the main regional organisations that are significant for bilateral collaboration. These organisations are: ASEAN, APEC, Shanghai Cooperation organisation. These organisations are significant in forming China and Russia collaboration and interregional cooperation between CIS and Southeast Asia regions. Nowadays the perspectives of China and Russia are not clear – China is likely to lead South-eastern Asia region and is likely to be significant in the international level (today changes in Chinas economy are significant to the changes in the world economy ), it is likely that China soon will challenge the US domination in the world system. In the meantime Russia’s position is not so clear: Russia (former USSR) was important during the cold war, but now it just tries to find the new place in the world. A new weapon that Russia uses in its geopolitics is “Energy Diplomacy “. It is difficult to say whether there will be more collaboration or confrontation in China- Russia relations; it depends on the future Russia and china status in their regions and in the world system. One of the main interactions between Russia and China is energy; it will be one of the main factors that will cause China – Russia relations. Collaboration will also depend on the Western countries, mainly on their future status in the international system and their actions. It is possible that China and Russia will be forced to absorb some Western values because of the globalization. So, the China – Russia collaboration against the Western countries dominance may be irrelevant.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122224
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

159
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.