Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122213
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartišius, Vaclovas-
dc.contributor.authorŠeibokienė, Rima-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:36:38Z-
dc.date.available2020-12-22T22:36:38Z-
dc.date.issued2009-12-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122213-
dc.description.abstractTyrimo tikslas- palyginti kredito įstaigų darbuotojų finansinių sprendimų priėmimo stiliaus sąsajas su euristikų panaudojimo dažniu ir rizikos toleravimo laipsniu. Tyrime dalyvavo 142 kredito įstaigų darbuotojai (vyrai ir moterys, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes: vadovai ir vadybininkai 54,9 % (N=78) bei kitas pareigas užimantys darbuotojai 45,01% (N=63). Tiriamieji turėjo užpildyti anoniminius klausimynus, kuriuose buvo panaudotos dvi skalės, matuojančios analitinį-sintetinį ir realistinį-pragmatinį mąstymo stilius, keturios užduotys, kuriose pasireiškia reprezentatyvumo ir pasiekiamumo euristikų panaudojimo dažnis bei finansinės rizikos toleravimo skalė. Tyrimo rezultatai parodė, kad finansinių sprendimų priėmimui euristikas dažnai naudoja visi darbuotojai, tačiau reikšmingų skirtumų nebuvo rasta tarp darbtuotojų, kurie turi dominuojantį analitinį-sintetinį bei realistinį –pragmatinį mąstymo stilius. Vadovai ir vadybininkai turi aukštesnį finansinės rizikos toleravimo laipsnį negu žemesnes pareigas užimantys darbuotojai.lt
dc.description.abstractThe purpose of the present study was to compare the correlation between financial decision styles, usage rate of heuristics and risk tolerance in credit institutions. 142 people (men and women) working in banks system have participated in the reasearch. The participants were divided into two groups: manages and people working in management positions and other employes. Respondents had to fill in anonymous questionnaires which included two scales measuring analyst-synthesist and realist-pragmatist styles, four tasks revealing the usage rate representativenes and availability heuristics and financial risk tolerance scale. The results of the research showed that heuristics are often used in financial decision making by all the employees, however no significant differences between employees with a predominant analyst-synthesist and realist-pragmatist styles were traced. Senior and junior managers have a higher financial risk tolerance compared to employees of lower positions.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent59 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjecteuristikoslt
dc.subjectsprendimų priėmimaslt
dc.subjectmąstymo stiliailt
dc.subjectfinansinės rizikos toleravimaslt
dc.subjectheuristicsen
dc.subjectdecision makingen
dc.subjectthinking stylesen
dc.subjectfinancial risk toleranceen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleKredito įstaigų darbuotojų finansinių sprendimų priėmimo stiliaus, euristikų panaudojimo dažnio ir rizikos toleravimo sąsajoslt
dc.title.alternativeCorrelation between financial decision styles, usage rate of heuristics and risk tolerance in credit institutionsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.