Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1221
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Grebliauskas, Artūras;Stonys, Modestas
Title: Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas
Other Title: Evaluation of Lithuanian industry export competitiveness
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 6, nr. 2 (2012)
Extent: p. 49-72
Date: 2012
Keywords: Pramonė;Konkurencingumas;Eksporto konkurencingumas;Lietuva;Tarptautinė prekyba;Eksporto politika;Industry;Competitiveness;Export competitiveness;Lithuania;Foreign trade;Export policy
Abstract: Straipsnyje analizuojamas ir vertinamas Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas siekiant pateikti pramonės eksporto politikos rekomendacijas. Nagrinėjant tarptautines prekybos teorijas išskiriami eksporto konkurencingumą lemiantys veiksniai, kuriais remiantis empiriniam Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumo tyrimui pasirenkamas pastovių rinkos dalių analizės (angl. constant market share analysis) metodas. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus galima teigti, kad Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas visą nagrinėjamą laikotarpį didėjo, tačiau rekomenduojama keisti pramonės eksporto politiką, perorientuojant pramonę į vidutinio ir aukšto technologinio intensyvumo produktų gamybą
This paper analyzes and evaluates Lithuanian industry export competitiveness in order to provide the industry’s export policy recommendations. Analysis of international trade theories identifies determinants of export competitiveness. On the basis of revealed factors constant market share analysis (CMSA) method is selected for empirical study of Lithuanian industry export competitiveness. Given the research results can be stated, that Lithuanian industry export competitiveness was increasing in the period analyzed, but it is recommended to change the industry’s export policy by reorienting industry to production of medium and high technological intensity
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1221/1/ISSN1822-7996_2012_T_6_N_2.PG_49_72.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1221
https://doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2012.6.2.3
Affiliation(s): Viešojo administravimo katedra
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2012, nr. 6(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on May 1, 2021

Download(s)

413
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.