Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122017
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Malinauskienė, Vilija
Supervisor: Naujaniene, Rasa
Title: Senyvo amžiaus žmonių veiklų globos namuose analizė: gyventojų perspektyva
Other Title: Analysis of older people activities in care homes: client perspective
Extent: 95 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: senatvė;užimtumas;veikla;analysis;older people;activities
Abstract: Senatvė – tai natūrali gyvenimo pabaiga, tačiau tas laikas, kai žmogų galima vadinti pagyvenusiu, senyvu ar senu, neturi konkrečios ribos, tai priklauso nuo kultūros, socialinės situacijos ir pačio žmogaus motyvacijos. Šiuo metu senyvo amžiaus žmonių skaičiaus ir bendro gyventojų skaičiaus palyginimo tendencijos rodo, kad ateityje didelę dalį mūsų visuomenės sudarys pagyvenę ir seni žmonės. Todėl ir bendrą šalies gyvenimo lygį ir gyvenamos aplinkos mikroklimatą, pagaliau ir visuomenės stabilumą smarkiai paveiks šios visuomenės grupės gerovė. Būtent todėl reikia užtikrinti pagyvenusiems žmonėms pakankamą užimtumą pagal jų poreikius bei galimybes. Visuomenėje didėja senyvo amžiaus žmonių skaičius, kuris atkreipia dėmesį į šios amžiaus grupės ypatumus. Senstančio žmogaus gyvenimas tam tikrų bruožų, skirtų tik tai amžiaus grupei, deja, bet ne visada malonių: mirties baimė, susvetimėjimas, užimtumo trūkumas, silpnėjanti sveikata, socialinių ryšių siaurėjimas ir kita. Būtent tada žmonės minėtus simptomus visiškai „nurašo“ savo amžiui, galvodami, kad kitaip negali būti, nes laikas keičia žmones ir reikia su tuo susitaikyti. Todėl šio darbo tikslas yra atskleisti senų ir pagyvenusių žmonių, gyvenančių globos namuose, veiklas. Tyrimo duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotas interviu metodas. Tyrime buvo atlikti 5 interviu su asmenimis, gyvenančiais globos namuose, nuo 65 iki 80 metų amžiaus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad išėjimas į pensiją, sumažėjusios pajamos, gyvenamosios vietos pakeitimas, nuotaikų kaita – tai didelės emocinės stiprybė reikalaujantys dalykai. Visi šie pokyčiai keičia žmogaus gyvenimo ritmą, laikas, kuris anksčiau buvo skirtas darbinei veiklai, staiga tampa tik asmeninėms reikmėms skiriamu laiku – laisvalaikiu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad senyvo amžiaus žmonių laisvalaikis – svarbi veikla, bet kartu ir problematiška, kadangi pakankamai yra sunku prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų ir vaidmenų. Išgyvendami vienišumo jausmą seni žmonės jaučiasi praradę gyvenimo džiaugsmą, padidėja jautrumas, atsiranda dirglumas, mažėja pakantumas, gali atsirasti agresyvumas. Tyrimo rezultatai leido pamatyti, kad kiekvienas tyrimo dalyvis atrado arba kitaip įgijo individualias, prasmingas veiklas globos namuose, ne tik sau, bet ir aplinkiniams asmenims.
Aging is a natural process, leading towards the life's end, but the exact age to be considered elderly or old is indeterminate – it depends on the culture of the nation, social situation and the motivation of a person itself. Nowadays the tendencies of comparing numbers of elderly and old people with the general population shows, that in the near future a significant part of our population will consist of elderly and old aged citizens. Therefore, the common social welfare, the micro climate of inhabited environment and the stability of society will be vastly affected by the welfare of this social group. That is the reason to ensure the sufficient occupation of the elderly people, according to their needs and abilities. The increasing number of old and elderly people forces us to pay attention to the specifics of this age group. An aging person acquires some features and character traits, alas, not all of them are positive: the fear of death, alienation, the lack of activities, deteriorating health, narrowing social contacts, etc. People usually attribute those symptoms to „old age“, assuming that it is only natural changes due to the effects of time passing and therefore pople must resign to their fate. Therefore the purpose of this study is to reveal the activities of the elderly and old people, residing in the care homes. The selected method was half-structured interview method. During the study, 5 interviews with care home residents in age range from 65 to 80, were conducted. The study results revealed, that retirement, decreased income, the living location change, the mood swings are an issue requiring great emotional strength. All the changes alters the rhythm of human life, and the time, that was dedicated to the professional activity is now becoming time for personal activities – spare time. The survey results have showed, that the spare time of elderly and old people is an important issue, but also an problematic one, because elderly people experience significant difficulties while adapting to new living conditions and roles. While experiencing the feeling of loneliness, elderly people feel the lack of joy of life, their sensitivity increases, they become irritable and intolerant, even may become aggressive. On the other hand, the results shoved that every participant of the survey found out or otherwise acquired individual meaningful activities in the care home, useful not only for themselves, but for the surrounding persons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122017
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

218
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.