Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122012
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kuršienė, Vitalija
Supervisor: Allan, Audronė
Title: Neformaliojo vaikų švietimo programos atnaujinimas Kauno jūrų skautų laisvalaikio centre
Other Title: The resumption of education program in Kaunas sea scouts leisure center
Extent: 51 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: neformalusis ugdymas;ugdymo programa;kompetencija;shirt-sleeve education;education program;competence
Abstract: Darbo tikslas - parengti jūrų skautų būrelio neformaliojo ugdymo(si) programos atnaujinimo gaires. Darbo uždavinių pagalba buvo siekiama išsiaiškinti teorines ugdymo programos atnaujinimo prielaidas neformaliajame vaikų švietime, pabrėžiant, kad nėra vieningų reikalavimų neformaliojo ugdymo programų kūrimui bei atnaujinimui. Teorinių šaltinių analizė atskleidė, kad neformaliojo ugdymo programa turi būti atnaujinta atsižvelgiant į bendrą valstybės strategiją neformaliojo ugdymo srityje, mokinių ugdymosi poreikius bei interesus. Siekiant įgyvendinti pedagoginės veiklos tyrimo tikslą buvo atliktas kiekybinis aprašomasis tyrimas neformaliojo vaikų švietimo mokykloje – Kauno jūrų skautų laisvalaikio centre. Tyrimo respondentai – jūrų skautų būrelio mokiniai. Remiantis teoriniais šaltiniais ir tyrimo rezultatais parengtos jūrų skautų būrelio neformaliojo ugdymo(si) programos turinio atnaujinimo gairės.
The aim of this work – to prepare the sea scouts cluster guideline of the shirt-sleeve education program. By assistance of the work tasks it was seeking to ascertain the theoretical resumption of education program in the children shirt-sleeve education accentuating that there aren‘t any united requirement for the establishment and resumption of the children shirt-sleeve education programs. The analysis of a theoretical resources revealed that the shirt-sleeve education program must be renewed considering the common nation strategy in the range of a shirt-sleeve education, school children educational requirements and interests. On purpose to achieve the pedagogical activity research, it was made the quantitative and descriptive research in the children shirt-sleeve education school – Kaunas Sea Scouts Leisure Centre. The respondents of this research were the school children of a sea scouts cluster. Sustaining theoretical resources and the results of a research it were prepared the sea scouts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122012
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.