Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122011
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Tamošiūnas, Andrius
Title: Vandens garo plazmos formavimas ir taikymas
Other Title: Formation of water vapor plasma and applications
Extent: 55 p.
Date: 27-Feb-2010
Keywords: vandens garas;plazmatronas;plazma;water vapor;plasmatron;plasma
Abstract: Šiame darbe buvo tiriamas vandens garo plazmos formavimasis panaudojant linijinį nuolatinės srovės plazmos generatorių su laiptuotu elektrodu, skirto vandens garo kaitinimui. Literatūros apžvalgoje pakankamai tiksliai aprašyti procesai vykstantys terminio išlydžio plazmoje: elektros lanko formavimasis, struktūra, savybės, sąveika su išorine aplinka ir kt. Buvo suprojektuotas dinaminis stendas su elektros, plazmos generatoriaus, maitinimo oru, maitinimo garu ir plazmotrono aušinimo sistemomis. Taip pat sukurtas ir išbandytas vandens garo plazmotronas. Išnagrinėti vandens garo ypatumai esant aukštoms temperatūroms. Vandens garo plazminė technologija gali būti taikoma organinių medžiagų konversijoje, gaminant sintetinį kurą, dujas arba neutralizuojant ir utilizuojant toksines atliekas, kuriose gausu kenksmingų chloro ir fosforo junginių.
Water vapor plasma formation have been investigated in use of linear DC plasmatron with stair – step electrode. For the formation of water vapor plasma flux, a smal plant have been designed and tested. It‘s reguires a subsystems of electrical, plasma reactor, feeding of air, feeding of water vapor and cooling. Also, the processes of thermal discharge plasma are described and depicted, like formation of electric arc, his structure, properties and interaction with external ambience etc. Water vapor plasma technology could be used for the conversion of biomass to synthetic fuel and gases or for the neutalization and utilization of toxic materials.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122011
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.