Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121973
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Grigienė, Jurgita
Supervisor: Kiršienė, Julija
Title: Lis pendens doktrina ir jos taikymo teismų praktikoje problemos
Other Title: The doctrine of lis pendens and its aplication in court practice
Extent: 24 p.
Date: 16-Jun-2008
Keywords: lis pendens;jurisdickija;tarptautinis civilinis procesas;jurisdikcijų konfliktai;lis pendens;jurisdiction;international civil procedre;conflicts of jurisdiction
Abstract: Darbe analizuojama lis pendens taisyklė tarptautiniame civiliniame procese bei jos reiškmė. Akcentuojama, kad, pareiškus ieškinį vienos valstybės teisme, prarandama teisė pareikšti ieškinį kitos valstybės teisme. Darbe analizuojami lis pendens esminiai principai, kurių vienas yra paremtas pirmiau pradėtos bylos prioritetu. Lis pendens principas turi ir trukumų, nes gali paskatinti vieną bylos šalį „skubėti į teismą“ ir taip išvengti, kad kitos valstybės narės teismai neįgautų jurisdikcijos. Taikant lis pedens principą yra reikalingos tam tikros prielaidos, visų pirma reikia nustatyti, ar ginčai tapatūs, ar susiję, reikia nustayti ginčo pradžios momentą, spręsti klausimą dėl bylos sustabdymo ar nutraukimo. Darbe analizuojama lis pendens taikymo galimybė Lietuvos teismų praktikoje.
The aim of this work is to analyze the doctrine of lis pendens, its regulation, advantages, disadvantages and application in the practice of courts. It is hypothesized in the work that the institute of lis pendens is not regulated in the transnational civil procedure of Lithuania clearly enough. The essential principle of lis pen¬dens is based on the priority of the case processed formerly. The aplication of lis pendens in Lithuanian court practice is analysed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121973
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.